Oil Seals | Radial Oil Seals | Trelleborg

Хидравлични уплътнения - подобрени резултати

Приложението в хидравликата е предизвикателство за уплътненията. Предотвратяването на протичане не единственото изискване към тях, освен това те трябва да издържат на високи налягания, температури и на радиалните сили в цилиндъра. В подобни условия функцията на уплътненията е повече от предотвратяването на протичане.

Хидравличните системи се уплътняват посредством специални уплътнения. Прътовите уплътнения не допускат теч вън от цилиндъра, докато буталните предотвратяват вътрешно протичане. Това позволява повишаване на налягането от съответната страна на буталото, така цилиндърът се изнася или се прибира. Направляващите на пръта и буталото поемат радиалните натоварвания, като не допускат контакт метал-метал. Чистачите остъргват замърсяванията по пръта, така че той постъпва обратно без опастност от замърсяване на маслото.

 

Oil Seal Design

Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.

Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.

Contact us to learn more.