Airseal | Статични Уплътнения

Airseal
Airseal е раздуващо се уплътнение, вулканизирано в съответствие с желания от клиента профил. Активирано от въздух, вода или друга среда, това уплътнение предоставя икономична алтернатива на традиционните салникови уплътнения. Широката гама профили и компоненти позволява използването му в различни приложения, напр. за врати, заключващи механизми на автоклави, стерилизатори, в химическата промишленост, производството на полупроводници и др.
Airseal
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs