Уплътнителни решения за автомобилната индустрия | Trelleborg

Уплътнителни решения в отговор на непрекъснато променящите се изисквания на автомобилните приложения

Нашите решения могат да допринесат за постигането на целите на автомобилния дизайн, като ефективност на олекотяването на конструкцията, рециклируемост и по-ниски общи разходи. Това е постигнато чрез адаптиране на нашите предложения към нови технологии като електронни системи за управление, биогорива, усъвършенствани системи за адаптивно окачване и сложни горивни системи.

Климатик

Климатик

Автомобилната климатична уредба е сложна система, с множество О-пръстени, разположени по протежение на тръбопроводите с високо налягане до и от компресора с ремъчно/електрическо задвижване. Всяка точка на свързване трябва да бъде уплътнена, за да се гарантират оптимални работни характеристики.

Изисквания за уплътняване на климатични уредби

 • Работа при относително високо налягане
 • Монтиране в ограничено пространство
 • Минимално износване за максимален експлоатационен живот
 • Съответствие с изискванията на екологичното законодателство за нулеви течове

Уплътнително решение
Разработените по поръчка шприцовани компоненти могат да обединяват множество части в един единствен продукт, позволяващ разполагане в ограниченото пространство, предлагано от климатичните уредби. Материалите, разработени да предотвратяват придърпването, удължават живота на уплътнението и системата при ограничено използване на климатичната уредба.

Продукти на Trelleborg
О-пръстен, специални тефлонови ротационни уплътнители

Акумулатор

Акумулатор

Акумулаторът осигурява енергията за множество системи от критично значение в превозното средство; без него автомобилът не може да работи. Опциите за стартиране и спиране, както и хибридните силови агрегати за намаляване на емисиите до минимум поставят големи предизвикателства пред новите технологии за акумулаторни батерии. Водачите очакват автомобилите им да стартират независимо от атмосферните условия, от първия път и всеки път. За експлоатационна надеждност от този род са необходими надеждно уплътняване и вентилация на акумулаторите.

Изисквания за уплътняване на акумулатори

 • Изключителна надеждност
 • Удължен живот на уплътненията
 • Работа при екстремни температури

Уплътнително решение
Ventseal е разработен специално за приложения в затворен контейнер, като акумулаторните батерии. Той съчетава функциите на уплътнител и редукционен клапан в един продукт „всичко в едно“.

Спирачки

Спирачки

Вероятно най-важното за безопасността от всички автомобилни приложения; от жизненоважно значение е спирачките да се задействат моментално, когато е необходимо.

Изисквания за уплътняване на спирачки

 • Постоянно качество при големи обеми
 • Устойчивост на действието на спирачни течности

Уплътнително решение
Качеството на спирачните компоненти се гарантира чрез специално разработените на смесителни линии материали, предназначени за спирачки.

Продукти на Trelleborg
О-пръстени, Шприцовани компоненти по поръчка

Силов агрегат и трансмисия

Силов агрегат и трансмисия

Силовият агрегат и трансмисията на един автомобил преобразуват изходната мощност на двигателя в двигателна сила на задвижваните колела. Двигателите работят на относително високи обороти и трансмисията намалява тези обороти до по-бавната скорост на колелата, като при този процес се увеличава въртящият момент.

Изисквания за уплътняване на трансмисия

 • Усъвършенствани ротационни уплътнителни решения\
 • Ниско триене за оптимизиране на работата на трансмисиите
 • Изключителна износоустойчивост за удължаване на експлоатационния живот на трансмисията
 • Устойчивост на смазочните материали в трансмисията

Уплътнително решение
Комплексните уплътнителни конфигурации съчетават редица усъвършенствани уплътнители, които херметизират смазочни материали, предотвратяват проникването на външната среда и осигуряват максимална ефективност при ротационните приложения благодарение на уникално ниското триене.

Продукти на Trelleborg
Turcon® Roto L, Slyd Ring®, Опорни пръстени, О-пръстени, Пръстени Quad-Ring®, Уплътнители Rubore®

Електронен блок за управление (ECU)

Електронен блок за управление (ECU)

Сложните електронни компоненти, контролиращи ключовите функции на автомобила, са разположени в металната/пластмасова кутия на ECU (Electronic Control Unit). Блокът за управление често е монтиран в отделението за двигателя или на други места, изложени на влиянието на околната среда, затова доброто му уплътнение е жизнено важно, тъй като неизправностите са недопустими.

Изисквания за уплътняване на ECU блокове

 • Ефикасно уплътняване на корпусите за надеждно изключване на всякакви среди, които могат да повлияят на чувствителната електроника
 • Материалите трябва да издържат на тежките условия, при които работи двигателят, включително екстремните температури и пръскащата от пътя луга
 • Ниско пропускане на работния флуид (напр. трансмисионно масло)

Уплътнително решение
Уплътнителят за капак Rubore® обединява в едно цяло уплътнителя и капака на ECU и по този начин елиминира скъпия ръчен монтаж. Така се получава перфектно решение при по-ниски разходи.

Освен това, обединението на капака на ECU капак с уплътнителя, каквото имаме при уплътнителя за капак Rubore®, намалява броя на частите и така свежда до минимум разходите за логистика, сглобяване и административните разходи. Изцяло еластомерни гарнитури се предлагат и за широка гама от приложения. Предлагат се и заводски изпитвания на просмукване.

Продукти на Trelleborg
Разработени шприцовани компоненти, Уплътнители Rubore®, О-пръстени

Горивни системи

Горивни системи

Поради работата при екстремно високи температури и налягания сигурното и надеждно уплътняване е необходимо за цялата горивна система – в горивните инжектори, системата с общ горивен колектор за високо налягане (common rail), горивопроводите и горивния резервоар.

Изисквания за уплътняване на горивната система

 • Работа при широк температурен диапазон,
 • Работа при широк температурен диапазон, от много ниска до много висока температура
 • Ефективност при високо налягане

Оптимизирани работни характеристики за ефективна работа на двигателя

Уплътнително решение
За различните среди на уплътняване в горивната система се предлага богата гама от уплътнители. Те са съставени от специализирани материали, разработени да са устойчиви на бензин, дизел и биогорива, както и на екстремни температури и налягане.

Продукти на Trelleborg
О-пръстени, Разработени шприцовани компоненти, тефлонови уплътнителни пръстени с квадратно сечение, армирани диафрагми

Специален нискотемпературен материал
Trelleborg Sealing Solutions разработиха флуороеластомерен уплътнителен композит за приложения в инжекционни горивни системи, с добри работни характеристики при изключително ниски температури.

Адаптивно окачване

Адаптивно окачване

Целта на системите за адаптивно окачване е да съчетаят стабилност на кормилното управление с добри характеристики на управляемост, като същевременно осигурят максимален комфорт на пътниците. Системата за адаптивно окачване включва системата на окачването и амортисьорите.

Изисквания за уплътняване на система за адаптивно окачване

 • Ниско триене, предотвратяващо придърпването
 • Износоустойчивост
 • Химична устойчивост

Продукти на Trelleborg

Системи за безопасност

Системи за безопасност

Съвременните автомобили включват богата гама от решения за безопасност за защита на водачите и пътниците от различни видове сблъсъци. Това включва въздушни възглавници, монтирани около предните и задните седалки.

Изисквания за уплътняване на въздушни възглавници

 • Абсолютно качество през целия производствен процес и при много големи обеми
 • Малки уплътнители с миниатюрни отвори без чеплъци

Уплътнително решение
Trelleborg Sealing Solutions използва възможностите си в технологията за инжекционно формоване на течен силиконов каучук за производство на компоненти с ключово значение за безопасността, без никакви чеплъци, в един чист и напълно автоматизиран процес.

Продукт на Trelleborg
Сензорен капак

Топлинно управление

Топлинно управление

Двигателите работят при високи температури и за да се удължи максимално полезния живот на някои компоненти на двигателя, той трябва да се охлажда чрез използване на течност, протичаща през радиатора.

Изисквания за уплътняване на системи за охлаждане на двигатели

 • Работа при съчетание на високи обороти и високо налягане
 • Надеждно антифрикционно уплътняване за намаляване на емисиите на CO2 и икономия на гориво
 • Устойчивост на охлаждащи и смазочни материали и работа в условия на недостатъчно смазване

Уплътнително решение
Специализираните уплътнители, произведени с използване на уплътнителната технология Rubore® или стандартни, изцяло еластомерни гарнитури, осигуряват индивидуализирани решения за удължен живот на уплътненията.

Продукти на Trelleborg
Уплътнители Rubore®, Гарнитури, О-пръстени