Fødevarer & lægemidler | Applikationer | Trelleborg

Applikationer

Ekspertise til at vælge den rigtige tætning

Trelleborg Sealing Solutions' styrke har altid været vores omfattende viden om applikationer i fødevare- og medicinalindustrien. Tusindvis af vellykkede kundeprojekter, både med standardprodukter og specialkonstruerede løsninger, har ført os til vores plads som førende indenfor teknologi i disse sektorer.

Se nogle af vore løsninger til fødevare- og medicinindustrien:

  • Produktionsmaksimering i systemer med Blandingssikrede ventiler
  • Bedste tætningsmateriale til flangetætninger
  • Modificeret Stepseal® i Turcon® MF til kaffemaskiner
  • FlexiMold™ O-Ringe til centrifuger

Centrifuge

FlexiMold™ O-Ring tætning til centrifuge

En fabrikant af centrifuger til medicinindustrien havde behov for store O-ringe til et af deres produkter. 

Udfordring:
Tætningerne udsættes for stærke kræfter, hvilket stiller store krav til tætningernes fysiske egenskaber. Herudover skulle tætningerne passe i sporet uden at der opstod tomrum, således at centrifugen nemt kunne rengøres.

Tætningskrav:

  • Kompatibel med stærke rengøringsmidler, herunder en del opløsningsmidler
  • Overensstemmelse med FDA og USP Class VI standarder
Løsning:
Da der ikke var behov for et stort antal O-ringe, var det udelukket at fremstille et værktøj da omkostningerne ville blive for store. Det blev derfor besluttet at fremstille en O-ring ved at bruge vores FlexiMold™ proces. Med denne metode kan der fremstilles en O-ring med samme karakteristika som en støbt O-ring. For at sikre kompatibilitet med alle medier blev Isolast® J9515 valgt som materiale.

Resultat:
De store O-ringe blev leveret på rekordtid. De havde samme egenskaber som støbte O-ringe, men uden værktøjsomkostningerne.

Kaffemaskine

Modificeret Stepseal® i Turcon® MF hjælper kaffemaskinefabrikant

Professionelle kaffemaskiner brygger op til 300 kopper kaffe i timen. Dette stiller køje krav til alle maskinens komponenter, især tætninger. 

Udfordring:
Komponenterne i professionelle kaffemaskiner består af metal i modsætning til husholdningsmaskinernes plastik.

Hårde overflader kombineret med kaffebønners slibende egenskaber betyder at tætninger slides hurtigt. En førende producent af professionelle kaffemaskiner arbejdede sammen med Trelleborg Sealing Solutions for at maksimere tætningernes levetid. Målet var at opnå 100.000 cykler før før udskiftning var nødvendig.
Krav til tætningerne:
Modstandsdygtig overfor slid fra slibende kaffebønner
Kompatibel med fedt og syre.
Funktionsdygtig under tryk på 16 bar/2320 psi i varmt vand.
Modstandstandsdygtig over for CIP-medier.
Leve op til FDA specifikationer

Løsning:
For at opnå slidstyrken som kunden ønskede blev overfladen på Turcon® Stepseal® modificeret. Herudover valgte man et materiale som levede op til FDAs specifikationer, var kompatibelt med procesmedierne, kunne modstå de anvendte rengøringsmidler og fungere under højt tryk.

Resultat:
Testresultater viste at den modificerede Turcon® Stepseal® opnåede det ønskede antal cykler og tætningen anvendes nu i flere forskellige kaffemaskiner.

Mere information om Turcon® MF
Mere om Turcon® Stepseal® 2K

Flangetætninger

Bedste tætningsmateriale til pakninger

I et moderne forarbejdningsanlæg findes tusindvis af rør som er koblet sammen. Disse sammenkoblinger er tætnet med Flangetætninger og O-ringe. Selv om prisen på hver enkelt af disse tætninger er minimal, kan vedligeholdelsesomkostningerne blive meget høje.

Udfordring:
Flangetætninger som tætner rørsamlinger i forarbejdningsanlæg er i konstant kontakt med systemets medier og udsættes for aggresive rengøringsmetoder. Et multinationalt medicinalfirma oplevede at deres tætninger i et sådant system forringedes hurtigt. Vores kunde ønskede at reducere vedligeholdelsesomkostningerne ved at forlænge intervallerne mellem vedligeholdelseseftersyn. Dette måtte ikke gå udover tætningernes integritet, da enhver form for forurening ville medføre store omkostninger i form af kasserede produkter. 

Tætningskrav:

  • Modstå blanding af sure og basiske CIP medier
  • Leve op tilFDA, USP Class VI og 3-A standarder
  • Lang levetid for at forlænge intervaller mellem vedligehold.

Løsning:
Trelleborg Sealing Solutions har gennemført en række tests for at vælge det optimale materiale til brug i CIP kemikalier. Baseret på resultaterne blev det anbefalet at flangetætningerne skulle udskiftes med nye, fremstillet af EPDM E7502.

Resultat:
Ændringen af materialet til flangetætningerne viste sig at forøge levetiden og dermed opnåedes øget produktivitet på grund af forlængede intermeller mellem vedligehold. En ekstra gevinst var reduceret forurening eftersom E7502 var specielt udviklet til aseptiske applikationer.

Blandingssikrede ventiler

Maksimering af produktionen i systemer med blandingssikrede ventiler.

Blandingssikrede ventiler er nøglekomponenter i automatiserede forarbejdningsanlæg. Anlæggene bruges til fremstilling af mange produkter, fra fødevarer til medicin og kosmetik. Blandingssikrede ventiler muliggør sideløbende forarbejdning og rensning af systemet, samtidig med at blanding af medier forhindres.

Udfordring:
Trelleborg Sealing Solutions blev kontaktet af en førende ventilfabrikant for at bistå med udvikling af tætningskonfigurationen til en ny generation af ventiler. Ventilerne skulle operere 24 timer i døgnet, og tætningerne ville derfor blive udsat for angreb fra højkoncentrerede CIP-medier og overhedet damp. Derudover skulle flere af tætningerne anvendes dynamisk.
Tætningskrav:
Alle tætningsmaterialer i overensstemmelse med FDA standarder
Kemisk modstandsdygtighed over for olie, fedt, ozon og alder.,
Fungere i temperaturer op til 200°C
Modstå rengøringsvæsker i koncentrationer op til 5% syre ved 100°C og 5% baser ved 40°C
Holde til sterilisation med damp

Løsning:
Trelleborg Sealing Solutions samarbejdede med ventilfabrikanten fra første fase af udviklingen. Ved hjælp af FEA (Finite Element Analysis) og 3D modeller identificerede vi den bedste geometri til en tætning. FKM V8605 blev valgt på grund af den kemiske kompatibilitet med produktionsmediet såvel som med rengøringsmidler og damp.

Resultatt:
Den anbefalede tætningskonfiguration er blevet monteret i ventiler som anvendes i adskillige væskebehandlingssituationer. De har vist sig at modstå SIP og CIP påvirkninger og forøget serviceintervaller og dermed produktionen.