Trelleborg Sealing Solutions laatujohtaminen - Trelleborg

Laatujohtaminen

Laatujohtaminen Trelleborg Sealing Solutionsilla on yksi perusavaintekijöistä. Niin tuotteidemme kuin palvelumme korkea laatu on luonnollinen tulos toimintamme eri alueiden johdonmukaisista toimintaprosesseista.
Toimintafilosofiamme:
Laatutakuu toimii Trelleborg Sealing Solutionsin kumppanuussuhteissa niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin toimittajienkin kohdalla. Haluamme toimintamme laadukkuuden näkyvän mieluummin käytännön toimina kuin pelkkinä trendikkäinä korulauseina.

Perusperiaate:
Jokaisella asiakkaalla on ehdottomasti oikeus saada lupaamaamme palvelu. Tähän sisältyvät tuotteet, toimitusajat, kustannukset ja hinnat tuotteiden laadun lisäksi. Ymmärrämme asiakkaiksemme kaikki sidosryhmät ja henkilöt, joiden kanssa olemme tekemisissä.
Laatu: kattava kokonaisuus
Meille laatu on kokonaisvaltainen asia: laatu ei merkitse pelkästään laadukkaita tuotteita, vaan myös laadukasta palvelua ja sitoutunutta, luovaa työtä, jota edellytämme itseltämme sekä keskinäisessä toiminnassamme että kaikessa asiakasyhteistyössä.

Laadun sisäistäminen:
Olemme kaikki sitoutuneet yhdessä laatimaamme laatupolitiikkaan, joka on myös nähtävissä intranetissämme. Jokaiselle työntekijällemme esimerkillisesti ja hyväksytyn laatupolitiikkamme mukaisesti toimiminen on muodostunut itsestäänselvyydeksi.

Sertifikaatit

Trelleborg Sealing Solutionsin laatujärjestelmä täyttää kansainvälisten standardien mukaiset vaatimukset.

Laatuvakuutus

Trelleborg Sealing Solutionsilla laatujohtamisen tavoitteena on asiakkaan tarpeiden ja odotusten täyttäminen parhaalla mahdollisella tavalla. Usein jopa ylitämme asiakkaan odotukset.

Omat testimme ovat ehdottoman tarpeellisia toimitettujen tuotteiden laadun todentamiseksi. Keskitymme kahteen seuraavaan kohtaan:

Kvantitatiiviset ominaisuudet (mittaus)

Elastomeerimateriaaleista tehdyt mitattavat komponentit edellyttävät syvällistä kokemusta juuri materiaalin ominaisuuksien vuoksi (elastisuus, pehmeys). Trelleborg Sealing Solutions käyttää visuaalisin sensorein varustettuja 3 D-mittauslaitteita.

Kvalitatiiviset ominaisuudet (pintavirheet)

Nollavirhe - tuotanto ei ole mahdollista johtuen elastomeerien erikoisominaisuuksista. Kaikkien osien täytyy läpäistä seulontatarkastus. Tärkeisiin osiin käytetään visuaalisia automaattisia testereitä. Näistä parhaimpina pidämme joustavia ja turvallisia Basler-laitteita .

Laatutietoisuus

Trelleborg Sealing Solutionsilla me olemme vakuuttuneita siitä, että menestymiseemme vaikuttaa mitä suurimmassa määrin tuotteidemme ja palveluidemme laatu. Yhtä merkittävinä tekijöinä on työntekijöidemme ammattitaito ja motivaatio sekä heidän sitoutumisensa yhteisiin tavoitteisiin. Ponnistelemme jatkuvasti säilyttääksemme työntekijöidemme luottamuksen ja tyytyväisyyden.


Ympäristönsuojelu

Trelleborg Sealing Solutions tekee kaikkensa kehittääkseen materiaaleja ja teknologiaa, jotka säästävät luontoa. Edistämme materiaalikierrätystä eri toiminta-alueilla ja kehitämme toimintatapoja, jotka vähentävät materiaalien ja energian kulutusta. Trelleborg Sealing Solutionsille tullaan nimittämään ympäristöasioista vastaava henkilö.

Suhteet toimittajiimme

Trelleborg Sealing Solutionsin suhteet toimittajiin perustuvat vahvalle ja luottamukselliselle yhteistyökumppanuudelle. Edellytämme niin itseltämme kuin yhteistyökumppaneiltammekin sovittujen laatustandardien noudattamista, asiakkaiden tarpeiden mukaista joustavaa toimintaa ja sitoutumista tuotteidemme ja palveluidemme jatkuvaan kehittämiseen.

Laatutavoitteet

Yrityksen laatupolitiikka, filosofia ja laatutavoitteet ovat johdon kehittelemiä. Laatupolitiikka ja laatutavoitteet ovat kaikkien työntekijöiden päivittäisen työn ohjenuorana ja perustana. Jokaisen työntekijän tulee toimia yrityksemme ja asiakkaidemme parhaaksi.

Tietoja laatutoiminnasta kootaan jatkuvasti ja toimitetaan johtajistolle arvioitavaksi. Tietojen analysointi toimii parannusten yhtenä lähtökohtana.

Nollavirhe-strategia sisältyy yritysfilosofiaamme.

Trelleborg Sealing Solutions seuraa toiminnan laatua saavutettujen tavoitteiden pohjalta. Tavoitteet asetetaan vuosittain ja välitavoitteita ja niiden saavuttamista seurataan jatkuvasti seuraavien tunnuslukujen perusteella: :

  • Myyntitavoitteet: myyntivolyymi ja käyttökate
  • Logistiset tavoitteet: täsmälliset toimitukset toimittajilta meille ja meiltä asiakkaille
  • Tuotteiden laatu: tavaran vastaanotossa tehdyt tarkastukset, virheilmoituslomake.
  • Asiakastyytyväisyys: palvelu, luvatuissa toimitusajoissa pysyminen, laatu

Suurin vaara ei ole siinä, että asetamme tavoitteemme niin korkealle, ettemme voi niitä tavoittaa, vaan siinä, että asetamme ne niin matalalle että saavutamme ne.

Karl Pilsl (*1948) USA:ssa asuva itävaltalainen taloustoimittaja, liikemies ja markkinointitutkija.

Laatupolitiikka

Markkinaorientoitunut laatu

Trelleborg Sealing Solutions tavoittelee johtavaa asemaa maailmanmarkkinoilla ja hyödyntää tarvittavia keinoja sen saavuttamiseksi.

Päämääränä on tulla markkinoiden laatujohtajaksi.

Kokonaisvaltainen laatuajattelu

Trelleborg Sealing Solutions haluaa aina toimia organisaationa, joka huolehtii täydellisesti asiakkaiden tarpeista, tuottaa optimiratkaisuja, tarjoaa viimeisimmän teknologian mukaisia tuotteita ja toimii kaikilla näillä alueilla sovitun laatustandardin mukaisesti.

Päämääränä on kehittää asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen laatuajattelu.

Asiakastyytyväisyys

Trelleborg Sealing Solutions on oivaltanut, että pysyvän asiakastyytyväisyyden voi saavuttaa vain tarjoamalla tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat täysin asiakkaittemme sekä taloudellisia että teknisiä vaatimuksia.

Ponnistelemme jatkuvasti säilyttääksemme näin saavutetun asiakkaiden luottamuksen ja tyytyväisyyden.