Upravljanje kvalitetom - Trelleborg

Upravljanje kvalitetom

Tim za upravljanje kvalitetom u tvrtki Trelleborg Sealing Solutions ključna je funkcija sastavljena od ljudi iz različitih područja rada. Kvaliteta naših proizvoda i usluga uvijek je ukupni rezultat svih aktivnosti u svakoj fazi razvojnog i proizvodnog procesa.
Naša filozofija:
Osiguranje kvalitete na temelju dugoročnih partnerstva s klijentima, zaposlenicima i dobavljačima glavna je zadaća tvrtke Trelleborg Sealing Solutions.
U sustavu upravljanja kvalitetom pragmatični pristupi koji se primjenjuju na svim razinama imaju prioritet pred svim krilaticama ili modnim standardima.

Osnovno stajalište:
svaki klijent ima apsolutno pravo na obećanu kvalitetu i učinkovitost.
Između ostalog, tu se ubrajaju karakteristike proizvoda, rokovi i omjer troškova i cijena. Ova obećanja odnose se i na svakog partnera kojem dajemo ili smo dali obećanje vezano uz usluge isporuke i učinkovitosti, obzirom da su i oni naši klijenti.
Kvaliteta: sveobuhvatna
Mi na kvalitetu gledamo sveobuhvatno.
Osim kvalitete proizvoda, povećavamo opseg koncepta kvalitete i zahtjeva koje smo postavili kako bismo uključili sve procese i usluge. Na taj se način ne povezujemo samo međusobno, već i s klijentima i dobavljačima.

Identifikacija:
svi zaposlenici obavezni su poštivati našu politiku kvalitete koja je dostupna svakom zaposleniku putem intraneta.
Svatko od nas razumije da je nositelj imidža politike kvalitete. To znači da svatko od nas pojedinačno, dobrim primjerom i kvalitetnom besprijekornom uslugom, doprinosi ciljevima kvalitete koje smo si zadali i koje naši klijenti očekuju.

Certifikacija

Sustav kvalitete tvrtke Trelleborg Sealing Solutions ispunjava zahtjeve međunarodnih standarda.

Kontrola kvalitete

Upravljanje kvalitetom u tvrtki Trelleborg Sealing Solutions preferira izdržljive izvedbe i sigurne procese za ispunjenje zahtjeva klijenta. Redovite revizije procesa u proizvodnim postrojenjima koje se provode sa stajališta klijenta osiguravaju postizanje visokih standarda, sežući dalje od internih napora revidirane instalacije.

Naši vlastiti testovi nezamjenjivi su u dokazivanju kvalitete isporučenih proizvoda, i zato smo usmjereni na sljedeća područja:

Kvantitativne karakteristike (mjerenja)

Mjerenje komponenti izrađenih od elastomernih ili plastičnih materijala zahtijeva visoku razinu iskustva, obzirom da uzorci nisu čvrstoga oblika. Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions preferira beskontaktno mjerenje pomoću 3D mjerne opreme s vizualnim senzorima.

Kvalitativne karakteristike (površinske greške)

Proizvodnja prema strategiji nulte greške nije moguća zbog specifičnih svojstava elastomera. Svi dijelovi moraju proći proces provjere. Za kritične dijelove pretežno se koriste vizualni automatski testeri. Mi preferiramo strojeve Basler zbog njihovog visokog stupnja fleksibilnosti i sigurnosti.

Svijest o kvaliteti

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions uvjerena je da njen uspjeh uvelike ovisi o kvaliteti njenih proizvoda i usluga, ali i o iskustvu i motivaciji njenih zaposlenika, kao i njihovoj predanosti poslovnim ciljevima.

Kod nas se procjenjuje i ocjenjuje zadovoljstvo zaposlenika.

Ekološka osviještenost

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions čini sve kako bi pronašla ekološki prihvatljivije materijale i tehnologije i integrirala ih u svoju proizvodnju gdje je to moguće. Korištenje materijala koji se mogu reciklirati u svim našim aktivnostima promovira se na isti način, kao i razvoj procedura koje smanjuju potrošnju materijala i energije.

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions ima predstavnika za ekološka pitanja.

Odnos s našim proizvođačima

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions uvjerena je da odnos prema njenim dobavljačima, temeljen na partnerstvu, stvara pretpostavku za jamčenje ponuđenih standarda kvalitete i mogućnost za fleksibilnu reakciju na potrebe klijenata i postizanje jasnih korporativnih ciljeva za kontinuirano unaprjeđenje svojih proizvoda i usluga.

Ciljevi kvalitete

Politiku kvalitete, Deklaraciju o načelima i ciljeve kvalitete našeg poduzeća definira menadžment. Politika kvalitete i ciljevi kvalitete služe kao smjernice svim zaposlenicima u izvršavanju svih njihovih zadataka, a sastavni dio je kontinuirani proces poboljšanja. Svaki zaposlenik dužan je raditi u korist našeg poduzeća i naših klijenata u skladu sa smjernicama dokumentacije Upravljanja kvalitetom (QM).

Dio brojivih ciljeva koji čine osnovu procjene upravljanja kvalitetom dobiva se iz politike kvalitete (u planovima upravljanja kvalitetom odjela.) Podaci se redovito prikupljaju i dostavljaju upravi na procjenu. Između ostalog, analiza podataka početna je točka za trajno poboljšanje.

Strategija nulte greške određena je Deklaracijom o načelima.

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions ocjenjuje kvalitetu procesa na temelju postignutih ciljeva. Ciljevi se postavljaju na godišnjoj razini, a djelomični ciljevi i njihovo ostvarivanje provjerava se redovito. U tu svrhu procjenjuju se sljedeći karakteristični podaci:

  • Prodajni ciljevi: Volumen prodaje i bruto zarada.
  • Logistički ciljevi: Točnost isporuke od proizvođača do kupca.
  • Kvaliteta proizvoda: Rezultati testa provedenog nakon primitka robe Indeks pritužbi.
  • Zadovoljstvo kupaca: Usluga, pridržavanje rokova, kvaliteta

"Najveća opasnost za nas nije kada si postavimo previsoke ciljeve koje onda ne uspijemo ostvariti, već kada si postavimo preniske ciljeve i ostvarimo ih".

Karl Pilsl (*1948)
Austrijski ekonomski novinar, poduzetnik i istraživač tržišta koji živi u SAD-u.

Pravila za postizanje kvalitete

Tržišno orijentirana kvaliteta

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nastoji zauzeti vodeću poziciju na globalnim tržištima i poduzet će sve potrebne mjere kako bi postigla svoj cilj. Tvrtka također nastoji zadržati svoj ugled u inovativnosti i trajnom poboljšanju svojih proizvoda i usluga.

Cilj je preuzimanje vodeće pozicije u kvaliteti na tržištu.

Posljedično orijentirana kvaliteta

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions uvijek će pomoći organizaciji koja je prikladna za ispunjavanje svih potreba klijenata u definiranju optimalnih rješenja, nudeći širok asortiman proizvoda koji odgovaraju najnovijim tehnološkim dostignućima, te u razvoju, proizvodnji i komercijalizaciji istih u skladu s dogovorenim standardima kvalitete.

Cilj je razvoj strukture usmjerene na kupca.

Zadovoljstvo kupaca

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions razumije da trajno zadovoljstvo kupaca može postići samo ako nudi proizvode i usluge koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe njenih kupaca, sa ekonomskog i tehničkog stajališta.

Zadovoljstvo naših kupaca se procjenjuje i ocjenjuje.