Preuzmite ponudu inovativnih alata i usluga za mobilne aplikacije

Alati i aplikacije za mobilne telefone

Trelleborg Sealing Solutions nudi paletu inovativnih alata i usluga za mobilne uređaje.

Ovaj videozapis također je dostupan i u visokoj rezoluciji (HD) tako da ga možete gledati i preko cijelog ekrana ako izaberete 720p.

Katalog za brtve

Katalog brtvi vam donosi  snažnu funkciju našeg web e-kataloga u mobilnoj aplikaciji.

Možete koristiti aplikaciju za:

Pronađite detaljne opise proizvoda
Pristupite podacima o materijalima
Usporedite više brtvi
Potražite i filtrirajte proizvode prema broju predmeta, vrsti brtve ili uvjetima rada
Zatražite ponudu tako da se prijavite na svoj račun Trelleborg Sealing Solutions
Saznajte više o odabranim brtvama brzim linkom do kataloga

Ova jednostavna aplikacija omogućuje vam odabir brtvi, napunite košaricu i pošaljite je lokalnoj marketinškoj tvrtki na ponudu. Zajamčeno vam je brz odgovor, čineći cijeli postupak specificiranja i naručivanja brtvi lakšim i bržim nego ikad!

Kalkulator mehanike fluida

Ovaj kalkulator mehanike fluida koncipiran je kao potpora „fluidnim” i pametnim glavama. Aplikacija obuhvaća mnoštvo tema s područja mehanike te usluga kao preporuku za analizu, konstrukciju, održavanje i rad sustava koji se odnose na fluide.

Ovaj alat daje rezultate za različite jednadžbe u području mehanike fluida, uključujući i one koji se upotrebljavaju građevinarstvu, građevnoj statici, tehnici protoka u cjevovodima i inženjerstvu. Aplikacija je korisna za studente, inženjere, analitičare i istraživače koji rade u području automobilske i zrakoplovne industrije, biotehnologije, tehnike fluida, pomorstva, rudarstva te nafte i plina.

Značajke ukratko:
 • Sadrži više od 130 formula (prestanite učiti stotine jednadžbi napamet!)
 • Više od 360 različitih kalkulacija – promijenite jednadžbu na osnovi varijable
 • Brzo i jednostavno izračunavanje rezultata, također je podržana i konverzija jedinica
 • Označite svoje favorite kako biste ih sljedeći put brzo pronašli
 • Glatko prebacivanje između metričkih i imperijalnih jedinica

Selektor žljebova u zrakoplovstvu

Ova aplikacija obuhvaća najvažnije SAE standarde za žljebove u zrakoplovstvu kod hidrauličkih sustava, AS4716 Rev B i AS5857 Rev A. Pomoću nje je zaista jednostavno pronaći veličinu žljebova i opreme, a pokazuje i je li žlijeb prikladan za dinamičku i/ili statičku brtvu. Ona također u istom trenu može konvertirati metričke u imperijalne vrijednosti i obrnuto.

Kalkulator područja i volumena

Ova mobilna aplikacija omogućava brzu i jednostavnu kalkulaciju područja i volumena preddefiniranih geometrijskih oblika. Ovaj alat također omogućava da korisnici izaberu oblik i podoblik, odn. da pretražuju po postojećoj kolekciji unosom prvih nekoliko slova oblika koji traže. Kada se izabere, prikazuje se formula koja se upotrebljava za izračun područja i volumena pa se mogu unijeti parametri u opsegu metričkih ili imperijalnih jedinica.

Značajke ukratko:
 • Više od 80 geometrijskih oblika.
 • Listanje po kategorijama i oblicima koje je moguće odabrati ili izravan unos za pretragu.
 • Imate polumjer, no ne i promjer? To nije nikakav problem, jer Kalkulator područja i volumena (AVC) nudi različite načine izračuna kako bi se ispunili zahtjevi.
 • Odaberite vrste metala, drveta, tekućina i drugo. Popunite svoj oblik bademovinom, aluminijem ili nekim drugim od 1500 materijala da biste izračunali težinu.
 • Također se daju i informacije o definiciji oblika i formuli koja se upotrebljava za izračun.
 • Izravno izračunajte volumen ili počnite s područjem 2D oblika pa zatim izaberite pripadajući 3D oblik da dobijete volumen.
 • Izračun se može provesti u metričkim jedinicama, inčima (UK) i inčima (US), od milimetra do milje.
 • Oblici su dobro prikazani i označeni na slici, čime se aplikacija jednostavno može upotrebljavati i razumjeti.

Aplikacija s literaturom proširene stvarnosti

Pomoću aplikacije s knjižnicom proširene stvarnosti (AR) otključajte interaktivni sadržaj u materijalima poduzeća Trelleborg Sealing Solutions koje želite ispisati. Saznajte više o inovativnim proizvodima i rješenjima uz interakciju s proširenim komponentama u različitim materijalima za ispis. Preuzmite aplikacije i skenirajte stranice koje sadrže AR ikone kako biste dobili pristup interaktivnim animacijama, videozapisima i tehničkim informacijama.

Revolucioniranje hidrauličkih brtvi: saznajte više o novim tehnikama fluida, uključujući i upravljanje podmazivanjem te optimizaciju trenja.
Inovacije u primjenama u robotici: saznajte više o tehnologiji brtvljenja za primjene u robotici i kako naši proizvodi pridonose učinkovitosti i pouzdanosti u robotskoj opremi.

Značajke ukratko:
 • Skenirajte mjesta u materijalu za ispis koja su označena sa simbolom AR kako biste otključali dodatni sadržaj poduzeća Trelleborg Sealing Solutions.
 • Saznajte više o proizvodima, materijalima i uslugama koji se nude u proširenom iskustvu putem animacija, filmova i tehničkih podataka.
 • Istražite revolucionarne tehnologije poduzeća Trelleborg Sealing Solutions

Kompatibilnost materijala u zdravstvu i medicini

Ova aplikacija za primjenu u području zdravstva i medicine omogućava brz i jednostavan pregled materijala koji su kompatibilni u različitim okruženjima.

Značajke ukratko:
 • Usporedite 34 različita materijala s 35 kemijskih okruženja kako biste pronašli najučinkovitiji sastave za vašu primjenu.
 • U istom izboru moguće je odabrati do 20 materijala i okruženja, čime je moguća i brza provjera više materijala i uvjeta koja se prikazuje u obliku pregledne tablice kompatibilnosti s ocjenama svakog pojedinačnog materijala od „izvrstan” do „ne preporučuje se”.
Trelleborg Sealing Solutions razvija, proizvodi i nudi inovativna inženjerska rješenja za zahtjevne medicinske, biotehničke i farmaceutske primjene u termoplastici, silikonu ili drugim elastomerima.

CAD modeli

U svrhu provjere proizvoda poduzeća Trelleborg Sealing Solutions, ova aplikacija omogućava pregled, rotaciju i zumiranje u 3D prikazu, kao i slanje u obliku CAD datoteka na bilo koju adresu e-pošte ma gdje bili.

Značajke aplikacije CAD modela obuhvaćaju:
 • Katalog brtvi unutar aplikacije nudi jednostavan izbor neophodnih dijelova provedbom pretrage i funkcija filtriranja.
 • Prikazuju se opširne informacije o proizvodu i svi modeli se mogu rotirati, smanjiti ili uvećati kako bi se korisnicima dao potpuni pregled geometrije brtvi i karakteristika konstrukcije.
 • Korisnici mogu izabrati broj dijela i materijal za CAD potrebnog posebnog proizvoda.
 • Funkcijom slanja korisnici mogu poslati CAD datoteku (prošireni opseg dostupnih formata) na bilo koju adresu e-pošte dok nisu pred računalom.
Aplikacija je razvijena u suradnji s poduzećem TraceParts i cilj joj je da CAD crteže učini što intuitivnijima i lakšima za razumijevanje, bilo da ste u uredu ili na putu.

Kalkulator konstrukcije hidrauličnog cilindra

Ovo je intuitivni alat za ljude koji rade s hidrauličnim cilindrima. Na temelju unesenih vrijednosti, korisnik je u stanju izračunati parametre za cilindre s jednostrukim ili dvostrukim djelovanjem

Značajke ukratko:
 • Jednostavnim unosom neophodnih dimenzija cilindra i parametara, kao npr. tlaka i protoka ulja, korisnik može izračunati područja i volumene u cilindru, sile uvlačenja i izvlačenja, brzinu, vrijeme, ispust i omjer. Rezultati su izvedeni na obje strane, na strani klipa i na strani klipnjače cilindra.
 • Kalkulator je koncipiran tako da dinamički ažurira rezultate kada korisnik unese vrijednosti.
 • Obrnuta kompatibilnost također se nudi kod nekih parametara (sila, vrijeme i brzina) čime se korisnicima daje veća mogućnost uporabe kalkulatora u okruženjima koja su jednostavnija za korisnika.
 • Kalkulacije se mogu vršiti u metričkim ili imperijalnim vrijednostima.
 • Dani podaci sukladni su s ISO 3320, ISO 3321 i ISO 4393.
 • Interaktivne slike koje prikazuju parametre omogućavaju lakše razumijevanje aplikacije.
 • Ulazne i izlazne vrijednosti mogu prikazati u podjedinicama prema zahtjevima korisnika nakon provedbe kalkulacije. Time korisnik također može provesti specifične izmjene jedinica prije kalkulacije.
 • Rezultate je moguće kopirati u međuspremnik ili ih poslati putem e-pošte.

In the groove

Trelleborg Sealing Solutions objavljuje svoj najnoviji magazin „In the groove” u kojem se nalaze novosti, tehničke informacije i ostale informacije o brtvama, kao i pregled tržišta u kojima se upotrebljavaju. Kako u tiskanom izdanju kao interaktivni PDF dokument tako i u obliku aplikacije za tablete.

Tiskane kopije moguće je naručiti od bilo kojeg poduzeća za marketing Trelleborg Sealing Solutions.

Upute za instalaciju

Aplikacija poduzeća Trelleborg Sealing Solutions „Upute za instalaciju” jedinstvena je na tržištu i prva je takve vrste. Upute za instalaciju obično obuhvaćaju niz zapisanih koraka sa shemama i ostavljaju vas da se sami snađete u njima u nadi da radite ono što je autor mislio. U postupcima se mogu izgubiti suptilni detalji ili se oni mogu teško objasniti riječima i slikama, no lako se može pokazati nekome kako to treba napraviti u praksi.

Trelleborg je otkrio mogućnost poboljšanja tog klasičnog formata uporabom najnovijih kanala. Na temelju postojećih uputa koje se mogu naći u katalozima proizvoda, Trelleborg Sealing Solutions je objavio aplikaciju koja demonstrira ispravne tehnike instaliranja velikog broja brtvi. Ona obuhvaća film, animaciju i pomoćnu dokumentaciju kako bi dala što bolje iskustvo instalacije brtvi od strane stručnjaka, kao da to rade ispred vas.

Aplikacija obuhvaća:
 • Instaliranje brtvi Turcon®, Zurcon® i PU za klipnjače i klipove (s jednostavnim i dvostrukim djelovanjem), s elementima za prednaprezanje ili bez njih
 • Instalacija uljnih brtvi
 • Vizualni pregled brtvi, provrta i osovina, uključujući i tretmane površine
 • Najčešće greške i najbolje prakse tijekom instalacije
 • Uporaba montažnih stožaca i instalacijskih alata

ISO dosjedi i tolerancije

Ovaj alat je intuitivan i vrlo jednostavan za uporabu, a ova ažurirana verzija nudi još veću fleksibilnost pri uporabi. Nakon unosa potrebnog nazivnog promjera, korisnik jednostavno može odabrati razred tolerancije za provrt i osovinu. Aplikacija zatim nudi kompletnu definiciju ISO dosjeda sa svim relevantnim vrijednostima, uključujući i vrstu dosjeda. Tolerancije se prikazuju se najčešće ISO razrede tolerancije, a praktični grafikoni slikovito prikazuju te razrede prema provrtima i osovinama.

Nudi rezultate namijenjene inženjerima koji se temelje na DIN ISO 286 Sustav graničnih izmjera i dosjeda. Besplatno je dostupna putem programa iTunes ili trgovine Apple App Store na iPhoneu i iPod Touchu (potražite „Trelleborg ISO Fits”).

Selektor O-prstenova

Kada korisnik u jednostavnu aplikaciju za izbor O-prstenova unese podatke o instalaciji, kao npr. promjer provrta ili šipke / osovine, aplikacija brzo izračunava dimenzije O-prstena i kućišta, kako u metričkim tako i u imperijalnim jedinicama. Osim toga, aplikacija preporučuje veličine O-prstena prema ISO 3601, tako da točno znate koji dio vam je potreban. Aplikacija također ima mogućnost brze pretrage O-prstenova pomoću koje možete naći dimenzije O-prstenova prema različitim međunarodnim standardima.

Kalkulator za strojarstvo

Trelleborg Sealing Solutions kalkulator formula izvrstan je alat za strojare ili studente, odn. srednjoškolce koji nudi više od 244 formula u 16 kategorija koje se proširuju sa sljedećim ažuriranjima. Kategorije obuhvaćaju područja matematike, fizike i strojarstva. Sve što korisnik mora napraviti za provedbu izračuna je da izabere formulu i unese neophodne varijable. Aplikacija zatim izračunava jednadžbu i prikazuje rezultat.

Kako bi se postigao brži i jednostavniji izračun, Kalkulator formula može se prilagoditi individualnim potrebama.

Dostupne su sljedeće kategorije:
 • Aktuator
 • Algebra
 • Uležištenje
 • Tehnika fluida
 • Gravitacija
 • Kinematika
 • Kinetička energija
 • Kinetička teorija plinova
 • Zakonitosti kretanja
 • Oscilacije
 • Svojstva čvrstih i tekućih tvari
 • Rotacijsko kretanje
 • Termodinamika
 • Trigonometrija
 • Valovi i zvukovi
 • Rad, energija i snaga

Selektor brtvenih materijala

Aplikacija za izbor brtvenih materijala omogućava vam jednostavnu pretragu materijala poduzeća Trelleborg Sealing Solutions.

Jednostavnim unosom specifikacija materijala, npr. skupine materijala, u spoju s vašim neophodnim parametrima, kao npr. temperaturom ili čvrstoćom, aplikacija vam smjesta predlaže materijal koji je prikladan za vaše potrebe.

Osim toga, rezultate vaše pretrage možete filtrirati na temelju kemijskih kompatibilnosti, odobrenja instituta ili vrsti proizvoda za O-prstenove, Quad-prstenove i V-prstenove.

Selektor prigušnih podložaka

Prva Trelleborgova aplikacija za rješenja za prigušivanje, Selektor prigušnih podložaka, koncipirana je da inženjerima za testiranje NVH (buke i vibracije) kočnica ponudi brz i jednostavan pristup velikom opsegu materijala za prigušne podloške koji se upotrebljavaju za eliminaciju specifičnih problema s bukom kočnica.

Sa samo nekoliko unesenih parametara, kao npr. temperaturom i frekvencijom, Selektor podložnih pločica ponudit će vam optimalno rješenje za dotični problem s bukom. Također postoji i funkcija slanja e-poruka, čime se omogućava slanje zahtjeva za uzorak materijala u svrhe dinamometarskog testiranja, a da pritom ne morate napustiti aplikaciju.

Značajke:
 • Najnoviji detektor frekvencije s mogućnošću bilježenja pojave buke kočnica i prikazom frekvencije buke.
 • Funkcija brze pretrage za brzu i jednostavnu ponudu materijala za testiranje
 • Opcija napredne pretrage za navođenje vrste i svojstava materijala
 • Popis audiozapisa najčešćih 10 zvukova kočnice
 • Izbor materijala prigušnog podloška na temelju unosa parametara
 • Funkcija filtriranja za suženje izbora, uključujući i vrstu ljepila, vrstu čelika, debljinu čelika, gume s jedne ili obje strane, pregled materijala

Tehnički glosar

Ova aplikacija daje definicije za više od 2.000 pojmova iz svijeta tehnologije brtvljenja i inženjerstva.

Ne samo o brtvama
Cilj nam je ponuditi opsežan izvor za vaše inženjerske potrebe kako bismo vam malo olakšali rad.

Optimirana pretraga
Na temelju unesenih riječi za pretragu prikazat će vam se pregled primjenjivih pojmova.
Kako biste najlakše pronašli ono što tražite, stavke su podijeljene u dvije skupine.
U prvoj se skupini navode pojmovi koji u naslovu sadrže vaše riječi za pretragu, a u drugoj se prikazuju svi pojmovi koji sadrže vaše riječi za pretragu u tekstu definicije.

Abecedni redoslijed
Definicije glosara možete poredati po abecedi pomoću područja „Od A do Z” pa ćete dobiti pregled svih pojmova koji počinju sa izabranim slovom. Tamo možete odabrati željeni pojam kako biste pronašli informacije koje tražite.

Selektor cijevi i crijeva

Aplikacija za izbor cijevi i crijeva posebno je razvijena za zdravstvo i medicinska područja i olakšava izbor odgovarajućih cijevi i crijeva na temelju ulaznih parametara, kao npr. materijala i tlaka, momentalno daje informacije pa s njom nije potrebno pretraživanje po katalozima. Aplikacija također omogućava izravno slanje zahtjeva za uzorke ili stupanje u kontakt s Trelleborg Sealing Solutions putem korisničke površine.

Konverter jedinica i čvrstoće

„Konverter jedinica i čvrstoće” je intuitivan i vrlo jednostavan za uporabu. Jednostavnim odabirom dimenzije i unosom vrijednosti koju treba konvertirati, aplikacija nudi veliki opseg inženjerskih i znanstvenih jedinica za svaku dimenziju. Za konverziju čvrstoće, korisnik jednostavno treba odabrati odgovarajuću tablicu s vrstama materijala, a nakon unosa vrijednosti, ona se može konvertirati u druge ljestvice čvrstoće.

Besplatno je dostupna na engleskom i njemačkom jeziku putem programa iTunes ili trgovine Apple App Store na iPhoneu, iPadu i iPod Touchu. Jednostavno se može naći unosom riječi „Trelleborg Converter” za englesku ili „Trelleborg Einheiten” za njemačku verziju.

Selektor rotacijskih brtvi 

U rotacijskim primjenama ima mnogo čimbenika, kao npr. uvjeti podmazivanja, hlađenje i površine opreme, koji utječu na vrstu brtve i materijal.
Aplikacija za izbor rotacijskih brtvi razvijena je uzimajući to u obzir, a posebno je koncipirana s ciljem da vam pomogne pri izboru najbolje rotacijske brtve za vašu primjenu.

Značajke ukratko:
 • Na temelju radnih parametara, vrste brtve, veličine te korištenog maziva u vašoj primjeni, alat vam predlaže rotacijsku brtvu prikladnu za vašu primjenu.
 • Bolji izbor brtve na temelju vrste instalacije (žlijeba) i brtvene funkcije.
 • Osim izbora brtve imate i izbor predloženih materijala radi više informacija o svojstvima i sposobnostima svake kombinacije brtvenog materijala.
 • Rezultate podijelite putem e-pošte ili ih kopirajte u međuspremnik.

Product Range App

Discover our Range of Products & Solutions now on your mobile device. The product range shows the entire portfolio of standard products and gives information on capabilities for custom solutions. In addition to products, a new segment-specific section has been added and comprehensive information about our digital tools and apps to help you find the tools and products you need to make your work easier.

The app can be used in conjunction with the Product Range printed publication or PDF.
To obtain a printed copy, please contact your local Trelleborg Sealing Solutions representative.

Features at a glance:

 • Interactive experience
 • Quick & easy navigation through our product portfolio
 • Link between the physical catalog and the digital app offering through AR (Augmented Reality)
 • Additional digital content displayed beyond the catalog offering, including industry/segment specific content enhanced with AR
 • Can be used with smartphone/tablet (Android & iOS)