Badania i rozwój

Badania i rozwój

Przyszłe rozwiązania
Chcąc być pewnym iż posiadamy właściwe produkty i materiały, spełniające przyszłe wymagania, Trelleborg Sealing Solutions inwestuje w badania i rozwój. 8 ośrodków doskonalenia zlokalizowanych w Bridgewater (Anglia), Helsingør (Dania), Malta, Stuttgart (Niemcy), Shanghai (Chiny), Kalmar (Szwecja), Fort Wayne i Northville (USA), jest zaangażowanych w program ciągłego rozwoju produktów i materiałów.
Tworzenie zaawansowanych materiałów
Nasz baza danych ponad 2 000 unikatowych receptur włącznie z najlepszym w klasie mieszankami, które sprawdzają się w wymagających warunkach, w których wystepują ekstremalne temperatur, agresywne czynniki, wysokie ciśnienia i rygorystyczne standardy.

Prawnie zastrzeżone materiały obejmują elastomery Turel®, perfluoroelastomery Isolast®, opartne na PTFE materiały Turcon®, poliuretany Zurcon® i nasze materiały łożyskowe Turcite®, Orkot® i HiMod®.

Unikatowe i innowacyjne uszczelnienia
Produkty Trelleborg Sealing Solutions będąc przełomowymi w wielu gałęziach przemysłu stają się stanardami. Nasze zastrzeżone produktu obejmujące AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® i Wills Rings® (metalowe O-Ringi).

Dla zaspokojenia specyficznych wymogów klientów, produkujemy niestandardowe wyroby, z wykorzystaniem Metod Elementów Skończonych i innych wiodących technologii. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przed uruchomieniem produkcji wielkoseryjnej wyroby te przechodzą krótko lub długotrwałe testy w laboratorium Trelleborg Sealing Solutions.

Test amortyzatorów

Specjalne stanowisko do symulacji wpływu róznych warunków pracy jakim poddawane są amortyzatory. Zainstalowany amortyzator poddawany jest drganiom o nakładających się częstotliwościach. W ten sposób zachowanie uszczelnień może być badane przez okres wymagany przez klienta.

Dane techniczne

 • ŚREDNICA TŁOCZYSKA 0 - 50 mm
 • PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA 0,002 – 4,0 m/s
 • PŁYN DO TESTU HLP46, płyny motoryzacyjne
 • DŁUGOŚĆ SKOKU 200 mm
 • TEMPERATURA OLEJU 25 - 110 °C
 • SIŁA AMORTYZATORA 25 kN

Mierzone czynniki

 • WYCIEKI
 • TARCIE
 • CIŚNIENIE
 • TEMPERATURA OLEJU
 • DŁUGOŚĆ SKOKU
 • PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA
 • SIŁA AMORTYZATORA

Test niskotemperaturowy

Komora została zaprojektowana w taki sposób, aby mieściła kompletny cylinder hydrauliczny. Jej przeznaczeniem jest badanie wpływu niskich temperatur na pracę cylindra oraz zainstalowanych w nim uszczelnień.

Dane techniczne

 • ŚREDNICA TŁOCZYSKA 36 i 40 mm
 • PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA 0 – 0,2 m/s
 • PŁYN DO TESTU AEROSHELL FLUID 4
 • CIŚNIENIE 0 - 15 MPa
 • TEMPERATURA OLEJU -25 °C
 • POZA ŚRODKIEM do 0,3 mm

Mierzone czynniki

 • WYCIEKI
 • CIŚNIENIE
 • PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA
 • TEMPERATURA OLEJU
 • ILOŚĆ CYKLI

Test pierścieni olejowych

Stanowisko do prób jest zaprojektowane w taki sposób, aby pomieściło maksymalnie 16 pierścieni uszczelniających.Służy ono do badania zachowania pierścieni pod wpływem zmian temperatury, obrotów i innych parametrów.

Dane techniczne

 • PRĘDKOŚĆ WAŁU 8.000 /16.000 obr./min
 • PŁYN DO TESTU HLP46
 • CIŚNIENIE 0 - 5 MPa
 • TEMPERATURA OLEJU 25 - 80 (120) °C

Mierzone czynniki

 • WYCIEKI
 • CIŚNIENIE
 • TEMPERATURA OLEJU
 • TEMPERATURA POWIERZCHNI
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ

Test uszczelek tłoczyskowych

Dodatkowe stanowisko testowe do badań uszczelnień tłoczyskowych. W tym przypadku nie zainstalowano jednak mocowanych na stałe komór testowych. Uszczelnienia można testować w prawie każdym rodzaju cylindra dostarczonego przez klienta. Cylindry te są uruchamiane za pośrednictwem centralnie ułożonego siłownika, który jest wspólnym napędem dla badanych cylindrów.

Dane techniczne

 • ŚREDNICA TŁOCZYSKA 17 - 50 mm
 • PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA 0,001 – 0,4 m/s
 • PŁYN DO TESTU HLP46
 • CIŚNIENIE 0 - 20 MPa
 • DŁUGOŚĆ SKOKU 0 - 250 mm
 • TEMPERATURA OLEJU 25 - 80 °C

Mierzone czynniki

 • WYCIEKI
 • TARCIE
 • CIŚNIENIE
 • PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA
 • TEMPERATURA OLEJU
 • DŁUGOŚĆ SKOKU

Test uszczelek ruchu obrotowego

Dodatkowe stanowisko testowe do badań uszczelnień obrotowych. Takie same stanowiska zostały również zainstalowane jako standardowe wyposażenie w innych laboratoriach badawczych Trelleborg Sealing Solutions w Północnej Europie i w USA w celu zapewnienia znormalizowanych na całym świecie, jednolitych warunków wykonywania prób.

Dane techniczne

 • ŚREDNICA WAŁU 60 - 95 mm
 • PRĘDKOŚĆ WAŁU 0 - 0.5 m/s
 • PŁYN DO TESTU HLP46
 • CIŚNIENIE 0 - 50 MPa
 • KĄT OBROTU 90 - 360 °
 • TEMPERATURA OLEJU 25 - 80 (120) °C

Mierzone czynniki

 • WYCIEKI
 • TARCIE
 • CIŚNIENIE
 • PRĘDKOŚĆ WAŁU
 • TEMPERATURA OLEJU
 • ILOŚĆ CYKLI
 • CZĘSTOTLIWOŚĆ

Test wytrzymałości na rozciąganie

A general test stand for the determination of either tensile stress values or elongation of test specimens for materials subjected to specific elongation or stress values. This test stand may also be used to determine the frictional forces occurring at the contact surface of seals installed in cylinders (cylinders are not in operation for this test.)

Dane techniczne

 • PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA 0 - 0,1 m/s
 • CIŚNIENIE 0 - 50 MPa
 • DŁUGOŚĆ SKOKU 500 mm
 • SIŁA 10 kN

Mierzone czynniki

 • TARCIE
 • DŁUGOŚĆ SKOKU
 • PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA

Test pierścieni zgarniających

Stanowisko do prób pozwalających określić zdolność zgarniaczy do zatrzymywania cząsteczek kurzu / zanieczyszczeń przedostających się do układu hydraulicznego, które są wprowadzane z zewnątrz w ustalonych warunkach. Cząsteczki obce, które zdołały przedostać się do wnętrza układu, są gromadzone w zbiornikach z pleksiglasu, które widać w środkowej części zdjęcia. Olej zawarty w tych zbiornikach jest poddawany analizie / badaniu na zawartość zanieczyszczeń tego rodzaju.

Dane techniczne

 • ŚREDNICA TŁOCZYSKA 0 - 50 mm
 • PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA 0 – 0,5 mm/s
 • PŁYN DO TESTU HLP46 + Arizona Dust
 • CIŚNIENIE 0 - 5 MPa
 • DŁUGOŚĆ SKOKU 200 mm
 • ODCHYLENIE TŁOCZYSKA 0 – 0,5 mm
 • TEMPERATURA OLEJU 25 - 50 °C

Mierzone czynniki

 • WIELKOŚĆ + ILOŚĆ ZIAREN PIASKU\
 • ODCHYLENIE TŁOCZYSKA
 • CIŚNIENIE

Laboratorium polimerów

Testy i Rozwój

Następujące zdjęcia podkreślają procesy wykorzystywane przez laboratorium Trelleborg dla zapewnienia jakości, sprawności i efektywności w dziedzinie uszczelnień poliuretanowych.
Mikrotwardość IRHD zgodnie z normą DIN ISO 48
Zgodność z różnymi płynami roboczymi zgodnie z DIN 53508 i ISO 1817
Analiza termo-grawimetryczna, według VDA 675135
Opracowanie materiału zgodnie z warunkami technicznymi klienta
Punkt TR według DIN 53545
Punkt TR10 według TBS-00036

Rozwój produktu

Produkty objęte programem standardowym Trelleborg Sealing Solutions można wykorzystać do całego szeregu zastosowań. Niemniej, nie zawsze istnieje możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb przy pomocy już istniejących rozwiązań w zakresie uszczelnień. W takich przypadkach, Dział Rozwoju Produktów Trelleborg Sealing Solutions stworzy specjalne rozwiązania dla specjalnych wymagań, poczynając od prostych elementów uszczelniających, aż do części wieloelementowych ze zintegrowanymi funkcjami dodatkowymi.

Trelleborg tworzy rozwiązania
Duży wybór materiałów i szeroki zakres opcji dotyczących wyboru odpowiedniej technologii produkcji stanowią podstawę Rozwoju Produktów Trelleborg Sealing Solutions. Wzajemne oddziaływanie nowoczesnej metodologii rozwoju oraz doświadczenia w dziedzinie symulacji i prób prowadzi do specjalnego opracowywania produktów na zamówienie.

Dział Rozwoju Produktów Trelleborg Sealing Solutions oferuje specjalne rozwiązania dostosowane do wymagań klienta, na przykład: uszczelnienia odporne na wysokie ciśnienia, zawory odpowietrzające, czułe na minimalne zmiany ciśnienia, niskotarciowe uszczelnienia amortyzatorów, trwałe zgarniacze zanieczyszczeń.

PU Development

Firma Trelleborg Sealing Solutions jest w stanie wyraźnie zwiększać wydajność i poprawiać uzyskiwane wyniki w dziedzinie rozwoju poliuretanów.

W chwili obecnej możemy zaoferować naszym klientom:

 • Selektywne zestawienie szerokiego asortymentu materiałów w celu wyraźnego poprawienia parametrów pracy naszych standardowych wyrobów.
 • Rozwój ukierunkowany na wymagania klienta, tj. materiały poliuretanowe przygotowywane na zamówienie.
 • Wszystkie zasoby niezbędne do rozwiązywania szczegółowych kwestii związanych z opracowywaniem wysokiej klasy materiałów w naszym Laboratorium Poliuretanów:
 1. Reaktor przetwórstwa chemicznego z opcją regulacji sterowania temperaturą - Formowanie prepolimerów
 2. Stanowisko sieciowania wyposażone w wysokoobrotowy mieszalnik - Mieszanie prepolimerów z czynnikiem sieciującym
 3. Płyta podwlewnicowa z regulacją temperatury - Zestalanie mieszaniny
 4. Maszyna do granulacji służąca do rozdrabniania półfabrykatu materiału poliuretanowego
 5. Używamy specjalnie zaprojektowanych narzędzi do seryjnie powtarzalnej produkcji prototypów i próbek wykorzystywanych do badań laboratoryjnych.
 6. Ponadto, posiadamy wtryskarkę identyczną z maszyną używaną do normalnej produkcji, która posiada dodatkowe funkcje oprogramowania dla potrzeb zapewnienia jakości oraz badań związanych z możliwościami przystosowania procesów technologicznych.
 7. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym personelem posiadającym wieloletnie doświadczenie zawodowe.
 • Poprzez tworzenie dostosowanych do zadań struktur molekularnych możemy wytwarzać poliuretany termoplastyczne (TPU) na skalę pół-przemysłową , w odniesieniu do ich właściwości chemicznych, fizycznych, trybologicznych i mechanicznych.
 • Trzy podstawowe komponenty, izocyjanian, poliol i czynnik sieciujący, są dokładnie zmieniane podczas syntezy chemicznej. W niektórych przypadkach wprowadzane są również dodatki.

Przy pomocy trzech wyżej wymienionych składników możemy wywierać wpływ na:

 • Właściwości tłumiące
 • Odkształcenia plastyczne
 • Sztywność
 • Moduł Younga
 • Odporność na wytłaczanie
 • Zachowanie materiału w wysokich i niskich temperaturach
 • Odporność chemiczną
 • Właściwości ścierne.

Formuły i odczyty pomiarów w przypadku prób materiałów są dokładnie rejestrowane. Możemy na przykład poprzez zastosowanie naszego systemu obliczeniowego FEM konstruować krzywe naprężenia / wydłużenia otrzymywane na podstawie przyrządu do prób na rozciąganie. Tym samym jesteśmy w stanie symulować zachowanie uszczelniające materiału w odniesieniu do określonych kryteriów, tak aby w oparciu o wcześniej zdefiniowaną geometrię elementu można było wyciągnąć wnioski dotyczące najbardziej odpowiedniego materiału.

Przyszłe generacje ulepszonych TPU można będzie znaleźć w następujących dziedzinach zastosowań:

 1. Uszczelnienia tłoczysk i tłoków stosowanych w pneumatyce i hydraulice
 2. Pierścienie zgarniające
 3. Uszczelnienia obrotowe
 4. Zawory
 5. Części obrabiane stosowane w technice, zwłaszcza o właściwościach wielofunkcyjnych

Rozwój PTFE

Nasza wizja
Stać się najlepszymi na świecie w dziedzinie materiałów na bazie PTFE w naszej branży.

Obszary prowadzonych przez nas badań:

 • Podstawowe własności fizyczne
 • Wpływ na proces technologiczny
 • Inne czynności związane z procesem technologicznym
 • Metody produkcji
 • Standaryzacja materiałów PTFE
 • Rozwój nowych materiałów oraz udoskonalanie istniejących materiałów na bazie PTFE

Nasze obiekty

 • Laboratorium materiałowe
 • Przyrządy do analizy termicznej
 • Stanowisko do prób

Laboratorium materiałowe

Poniżej przedstawiamy instrumenty stosowane do testowania obecnie rozwijanych materiałów z Politetraetylenu (PTFE) w Trelleborg Sealing Solutions.

 • Ciężar właściwy (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
 • Dwa przyrządy do prób na rozciąganie Instron 5566 z tensometrem i komorą temperatury. Zakres obciążeń od 200 N do 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
 • Twardość oznaczana metodą wciskania kulki (DIN 53456, ISO 2039)
 • Twardościomierz w skali Shore'a D i mikrotwardościomierz (ASTM 2240 i DIN ISO 48)
 • Odkształcenie pod obciążeniem ASTM D 621
 • Pełzanie zgodnie z ASTM D 621
 • Analizator wilgoci, zawartość wilgoci PTFE i wypełniaczach
 • Dyfrakcja wiązki lasera. Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren
 • Mikroskopy z urządzeniami do przetwarzania cyfrowego

Analiza termiczna

Poniżej przedstawiamy kilka instrumentów stosowanych do testowania obecnie rozwijanych materiałów na bazie Politetraetylenu (PTFE) w Trelleborg Sealing Solutions.

 • Kalorymetry skaningowe różnicowe (DSC), przyrządy do analizy termicznej DSC 2910 i DSC 2920
 • Analizy mechaniczne pod obciążeniem dynamicznym (DMA), przyrządy do analizy termicznej DMA 2980
 • Analizator termograwimetryczny (TGA), przyrządy do analizy termicznej dużej rozdzielczości 2950 TGA