Opatentowane materiały | Trelleborg Sealing Solutions

Opatentowane materiały

Turcon ®

Pełny asortyment wysokogatunkowych związków termoplastycznych przeznaczonych do zastosowania w elementach uszczelniających. Charakterystyka:

 • bardzo niski współczynnik tarcia ograniczający straty mocy
 • brak drgań ciernych ułatwiający dokładne pozycjonowanie i regulację
 • niskie zużycie materiałowe zapewniające długoletnią eksploatację odoskonała odporność chemiczna / wymienność płynów.

Turcite ®

Pełny asortyment wysokogatunkowych związków termoplastycznych stosowanych jako komponenty łożysk ślizgowych, liniowych oraz łożysk ze zużywalnymi pierścieniami.
Charakterystyka:

 • bardzo niski współczynnik tarcia ograniczający straty mocy
 • brak drgań ciernych ułatwiający dokładne pozycjonowanie i regulację
 • dobre obciążenie charakterystyczne łożyska
 • niskie zużycie materiałowe zapewniające długoletnią eksploatację
 • doskonała odporność chemiczna / wymienność płynów
 • nieograniczony okres przechowywania amortyzacja drgań podczas obróbki skrawaniem.

HiMod ®

Wysoki zakres modułu, wysokogatunkowe materiały termoplastyczne. Dostępne są różne rodzaje zapewniające optymalne działanie łożysk z uszczelnieniem w zastosowaniach strukturalnych, chemicznych, elektrycznych o dużym obciążeniu.

Zurcon ®

Asortyment wysokogatunkowych związków termoplastycznych opracowanych do pracy w szczególnych warunkach z wykorzystaniem elementów uszczelniających. Materiał dostępny jest w szerokim asortymencie związków, dodatków oraz różnej twardości, co pozwala optymalnie dobrać charakterystykę elementów uszczelniających do ciągle rosnącego asortymentu stosowanych płynów przemysłowych. Szczególne znaczenie ma rodzina poliuretanów Zurcon® formowanych wtryskowo i przez odlewanie, spełniająca surowe wymagania systemów uszczelnień w układach hydrauliki i pneumatyki.
Charakterystyka:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • odporność na zużycie.

Isolast ®

Perfluoroelastomer odporny na działanie wysokiej temperatury, zapewniający doskonałe uszczelnienie w najbardziej niesprzyjających warunkach eksploatacji w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Nowe produkty umożliwiają stosowanie w większym zakresie temperatur do ponad 300°C oferując równocześnie najlepszą odporność chemiczną elastomerów wysokotemperaturowych. Dostępna jest również opcja spełniająca wymagania FDA.

Orkot ®

Materiały łożyskowe firmy Orkot® należą do grupy tworzyw termoutwardzalnych, w których wykorzystane są zaawansowane technologie polimerowe. Materiały wykonane są z tkanin technicznych nasączonych termoutwardzalnymi żywicami i zawierają stałe dodatki smarne i inne, aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla wielu technicznych aplikacji.

Pozostałe materiały

Do produktów firmy Trelleborg Sealing Solutions należy również szeroka gama materiałów termoplastycznych i elastomerów, wliczając w to wypełniane i niewypełniane PTFE, PCTFE, ETFE, poliuretany, elastomery poliestrowe, nitryle, silikony oraz fluoroelastomery. Dostępne produkty wykorzystywane są do uszczelniania większości instalacji z płynnymi i gazowymi mediami.
W każdej grupie materiałowej dostępne są różne rodzaje związków o różnym stopniu twardości, spełniające wymagania zgodnie z określonym zastosowaniem według atestów FDA, WRC, i innych prawomocnych organów. Dzięki ciągłemu rozwojowi materiałów i opracowywaniu nowych kształtów geometrycznych firma Trelleborg Sealing Solutions utrzymuje wiodącą pozycję w sektorze technologii uszczelnień i konstrukcji łożysk.