Trelleborg Sealing Solutions mission och affärsidé

TSS mission och affärsidé

Mission
Vi ska vara det självklara valet inom våra valda affärsområden och arbeta globalt genom våra lokala team.
Vi ska bygga långsiktiga affärsrelationer med kunder och leverantörer genom att erbjuda hög teknisk kompetens och utmärkt service.
Vi har bestämt oss för att vara unika.
.

Affärsidé
Att vara en marknadsorienterad organisation genom att erbjuda de mest lämpade och mest kostnadseffektiva tätningslösningarna.