Oil Seals | Radial Oil Seals | Trelleborg

Oil Seals - Radial Oil Seals

Applikationer inom hydraulik är en utmaning för tätningar. Hydrauliktätningar har inte enbart till uppgift att förhindra läckage från cylindern. De ska även klara höga tryck, extrema temperaturer och motverkande krafter inom cylindern. I dessa applikationer går hydrauliktätningens funktion långt utöver att bara förhindra läckage av vätska.

Vi erbjuder även ett e-Learning program om tätningsteknik:


  Tätningar för hydraulcylindrar: prestanda och hållbarbet

  Hydrauliksystem tätas med hjälp av en kombination av specialtätningar. Kolvstångstätningen förhindrar läckage av tryckvätska från cylindern till den omgivande miljön medan kolvtätningen hindrar tryckvätskan från att läcka förbi kolven. Detta medger en uppbyggnad av tryck på ena sidan kolven vilket i sin tur får cylinderna att göra en utåt- eller inåtgående rörelse. Styrringar styr kolven och kolvstången i en hydraulcylinder. De tar upp sidobelastningar och motverkar metall-mot-metallkontakt. Skrapringar eller avstrykare skrapar av smuts, främmande partiklar, spån eller fukt från kolvstängerna när de dras in i cylindern och förhindrar därmed förorening av systemet.

   

  Oil Seal Design

  Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.

  Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.

  Contact us to learn more.