GAMMA-tätning

GAMMA-tätning
En axialtätning för rotation som utestänger föroreningar, fukt, fett etc. Består av en tätningsläpp i elastomer innesluten i en metallhållare. Klarar svåra statiska och dynamiska förhållanden inom mobil hydraulik och kraftöverföringsapplikationer.
GAMMA Seal
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs