Stödring | Statiska tätningar | Trelleborg

Stödring
Installeras tillsammans med O-ringar och QUAD-RING® tätningar för att förhindra spaltextrusion i applikationer över ca 5 Mpa. Finns som hel, delad eller spiralformad ring i fylld eller ofylld PTFE, Turcon®, elastomera och termoplastiska material. Dimensioner enligt ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 och BS 4518.Elektronisk katalog.
Stödring
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs