QUAD-RING® tätning | Statiska tätningar | Trelleborg

QUAD-RING® tätning
En dubbelverkande tätning med fyra tätningsläppar lämplig för statiska och dynamiska applikationer. Finns i ett stort antal materialsammansättningar i dimensioner enligt AS 568 A och BS 1806 standarder. Ger högre täthet och lägre friktion än konventionella O-ringar.
QUAD-RING® tätning
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs