Aerospace Groove Selector

Aerospace spårval

Aerospace spårval gör det enkelt att hitta rätt spårdimensioner och inbyggnadsmått och visar om spåret är lämpligt för dynamisk och/eller statisk tätning. Det omfattar två av de viktigaste SAE spårstandarderna för hydraulsystem inom flygindustrin, AS4716 Rev B and AS5857 Rev A . Verktyget omvandlar även mellan tum- och millimetermått


Notera att Aerospace spårväljare är kompatibel med IE 9 och senare, Chrome och Firefox

Giltiga dimensioner:
• AS4716: 004-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
• AS5857: 001-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
• AS6235: 006-028, 106-149, 210-247, 325-349, 425-460

Logga in för att få tillgång till verktyget.

Om du inte redan är medlem, registrera dig här 


APP


You may also scan the
QR-Code and download the 
Aerospace Groove selector App to your mobile device