O-Ring Calculator | Trelleborg Sealing Solutions

O-ringsberäkning

O-Ring Calculator

Den digitala O-ringsberäknaren är ett verktyg för konstruktörer och tekniker för att snabbt och enkelt kunna räkna ut O-ringsdimensioner och inbygnadsmått enligt den internationella O-ringsstandarden ISO 3601. Genom att ange installationsspecifikationerna för en applikation rekommenderar verktyget lämplig storlek på O-ring, inbygnadsmått och aktuellt artikelnummer.

Du måste vara registrerad och inloggad för att se vårt program för O-ringsberäkning.
Logga in eller registrera dig här för att starta O-ringsberäknaren.

Vill du lära dig hur du kan ha användning för O-ringsberäknaren?
Använd e-learninglektionen om O-ringsberäknaren för att lära dig alla dess funktioner.

Senaste förbättringarna:

 • Ny beräkningsfunktion för kompressionskrafter
 • Spara resultaten direkt via ditt medlemskonto hos Trelleborg Sealing Solutions
 • Dela projekt med dina kollegor via O-ringsberäknaren
 • Dynamiska länkar till den elektroniska katalogen och CAD-verktygen

Andra beräkningsfunktioner

 • För ett urval av material och hårdheter kan de totala  kompressionskrafterna
  för O-ringar beräknas
 • Val av applikation
 • Radiella applikationer kan delas upp mellan statiska eller dynamiska applikationer
 • Axiella applikationer kan delas upp mellan inre och yttre tryck
 • Olika gränsvärden för kalkylresultaten tillämpas
 • Varningssignaler som noggrant följer de olika rekommendationerna
  enligt ISO 3601-2

ISO-snabbsöksfunktion

 • Den förvalda applikationen används som utgångspunkt för beräkningen - olika gränsvärden kan tillämpas vilket i sin tur leder till ändrade  resultat
 • Den här funktionen föreslår alltid den tjockast tänkbara O-ringen med passande spårmått enligt ISO 3601

Användbarhet

 • Uppdaterat modernt och användarvänligt gränssnitt
 • Spara och dela beräkningar så de kan ses av andra
 • I anteckningsfältet kan individuella kommentarer lagras för varje beräkning som sedan kan delas med andra användare.
 • Språk och enhetssystem kan ändras under beräkningens gång och beräkningar som gjorts i ett språk kan öppnas i ett annat. Det är användbart om man delar beräkningar med personer i andra länder.
App

You may also scan the QR-Code and download the
O-Ring Calculator App to your mobile device

O-Ring Calculator