Livs- och läkemedel, tätning för CIP & SIP - Trelleborg

Motstår aggressiva rengöringssystem

Aggressive chemicals shorten seal life

Aggressiva kemikalier förkortar tätningens livslängd
Automatisk CIP (Cleaning In Place) och SIP (Sterilization In Place) är för närvarande de bästa metoderna för att rengöra processystem. Metoderna är säkra och effektiva, de förhindrar toxisk förorening och minimerar återförorening av processen. Metoderna använder sig av komplexa kemikalier som snabbt kan orsaka stor skada på elastomertätningar, särskilt i applikationer utsatta för belastningar och tryck. Med höga temperaturer och ångsterilisering, som numera är vanligt upp till 150°C, den här blir nedbrytningen ännu mer accentuerad.

 • Klicka här för att läsa mer om vår fakta om CIP
 • Klicka här för att läsa mer om våra forskningsresultat

Konstnadseffektiva lösningar i enlighet gällande standarder
Att anpassa tätningsmaterialet till systemmediet och rengöringskemikalierna maximerar intervallen mellan planerade underhåll och driftsstopp. Baserat på detaljerna om era specifika krav kan vi föreslå kostnadseffektiva lösningar som överensstämmer med alla viktigare standarder och som har beprövad funktion a i så gott som alla rengöringssystem, hur krävande det än kan vara.

Välj bland följande materialtyper:

 • EPDM-baserade kostnadseffektiva tätningsmaterial konstruerade för aseptisk teknologi
 • Överlägsen prestanda från ett antal olika FKM material
 • Vår egen avancerade Fluoroelastomer Resifluor™ 500
 • Isolast® Perfluoroelastomer material som kombinerar en elastomers elasticitet med i stort sett universell kemisk kompatbillitet
 • Turcon® PTFE-baserade tätningar ger i stort sett total kemisk resistens och oöverträffande friktionsegenskaper

CIP fakta

CIP (Cleaning In Place) fakta

I handeln förekommande rengöringsmedel för CIP kommer från någon av följande kategorier:

 • Alkaliska CIP-vätskor baserade on natriumhydroxid, kaliumhydroxid och tensider
 • Sura CIP-vätskor baserade på mineralsyror och tensider
 • Alkaliska desinfektionsvätskor baserade på natriumhypoklorit, aktivt klor och tensider
 • Sura desinfektionsvätskor baserade på perättiksyra, väteperoxid och tensider
 • Lösningsmedel, både polära och opolära

Faktorer att ta hänsyn till vid val av tätningsmaterial
Det är viktigt att ta hänsyn till följande faktorer för att säkerställa maximal funktion och förebygga alltför snabb nedbrytning av tätningen under CIP-processen:

 • CIP-kemikaliernas temperatur
 • CIP-kemikaliernas koncentration
 • CIP-lösningens flödeshasighet
 • Hygienisk design av utrustningen eller systemet

Gå till forskningsresultaten

Forskningsresultat

Tester visar att tätningsmaterial som anpassats till applikationen ökar tätningens livslängd

Att specificera rätt material för CIP och SIP är ingen lätt uppgift och standarder är inte heller till någon större hjälp. De ger oftast bara generell information och hänvisar bara till huvudgrupper av elastomermaterial och att de överensstämmer med standarden. Det är därför Trelleborg Sealing Solutions har genomfört sina egna tester för att assistera sina kunder när det gäller att rekommendera det optimala tätningsmaterialet till en specifik applikation.

Test av materialkompatibilitet i CIP- och SIP-media

Noggranna studier utförda av Trelleborg Sealing Solutions har utvärderat materialens prestanda i ett stort urval av vanligt förekommande CIP-vätskor och lösningsmedel. Eftersom CIP-processen numera ofta följs av en sterilisering I överhettad ånga upp till 150°C gjordes även tester under de förhållandena..

De viktigaste egenskaperna som kontrollerades:

 • Volymändring
 • Viktändring
 • Ändring av dragbrottgräns
 • Ändring av brottöjning
 • Hårdhetsändring

Rekommendationer baserade på resultat
Som väntat var de starka CIP-vätskorna och de höga temperaturerna mer än vad en del av de testade elastomermaterialen klarade av. Vad som är viktigt är att testresultaten från olika material inom samma elastomerfamilj kan vara mycket olika. Detta har tillåtit Trelleborg Sealing Solutions att konstruera material som ger maximerade prestanda i CIP- och SIP-miljöer.

Samlade slutsatser:

 

 • EPDM
  EPDM-materialen E7502, E7518 och E8502 uppvisade utmärkta resultat i de flesta CIP-vätskor och överhettad ånga. Testerna visade att dessa material kan användas i aggressiva polära lösningsmedel som aceton och metyletylketon (MEK). På grund av EPDM-materialens O-polära uppbyggnad kan de inte rekommenderas för extremt feta livsmedel och vissa smörjmedel för livsmedelsproduktion.
  Mer information om EPDM
 • FKM
  Standardmaterialet V8605 uppvisar goda prestanda i sura vätskor med aktivt syre och O-polära lösningsmedel men däremot bör den bara utsättas för ånga i begränsad omfattning. Premiummaterialet FKM V8T41 kan utsättas för ånga upp till 170°C och är även mer resistent mot alla typer av rengöringsmedel. Tätningar i det här materialet ger längre livslängd än tätningar i standard FKM . Båda materialen är högpolära och kan användas i feta livsmedel, kosmetika, olja och smörjmedel.
  Mer information om FKM
 • Resifluor™ 500
  Den unika polymerstrukturen betyder att Resifluor™ 500 kan användas både i polära och O-polära vätskor, alla CIP-medier och i överhettad ånga. Det uppvisade även utmärkta egenskaper i lösningsmedel som MEK, toluen och aceton. Det faktum att Resifluor™ 500 har de kombinerade egenskaperna hos ett EPDM och ett FKM med hög fluorhalt gör det till ett idealmaterial för blanade precessvätskor.
  Mer information om Resifluor™ 500
 • Isolast®
  Isolast® FFKM uppvisade bästa prestanda i alla testförhållanden. Det har dessutom bevisad funktion i ånga vid temperaturer upp till 240°C. Det här betyder att Isolast® bör väljas i de mest kritiska applikationerna där driftstopp inte kan tolererar. 
  Mer information om Isolast®
 • Turcon®
  Turcon® PTFE-baserade tätningsmaterial har i stort sett universell kemikalieresistens och kan arbeta vid höga temperaturer och i ånga. Det här gör dem idealiska för användning i CIP- och SIP-miljöer. Turcon® MF materialprogram har utvecklats speciellt för aseptiska applikationer och tillverkas i enlighet med de flesta gällande standarder i branschen. 
  Mer information om Turcon®

CIP och SIP testresultat
Tabellen nedan ger en bra överblick over prestanda hos de olika materialen i Trelleborg Sealing Solutions materialportfölj.

För att få den bästa rekommendationen till en specifik applikation, var vänlig kontakta Ditt lokala Trelleborg Sealing Solutions marknadsbolag. Gå till kontaktsidan

Att välja rätt material för längre livslängd
Även om vanliga nedsänkningstester ger detaljerad information om ett materials lämplighet I vissa vätskor så är de inte till någon större nytta när det gäller att förutspå tätningsmaterialens livslängd. Det här är anledningen till att vi på Trelleborg Sealing Solutions har utökat våra tester till ett bredare temperaturmråde, högre kemikaliekoncentrationer och längre nedsänkningstider.

Vid den första testen provades ett urval FKM-material vid två olika temperaturer. Vi den lägre temperaturen visade alla material goda resultat men det var först när testen upprepades vid högre temperatur som skillnaden i materialkarakteristik blev uppenbar. I den andra testen ökades koncentrationen av CIP-media från 1 % till 2 %. Återigen blev skillnaderna tydliga vid mer krävande förhållanden.

Genom att utföra dessa noggrannare tester kan Trelleborg Sealing Solutions föreslå tätningar som

 • Ger en utökad livslängd
 • Minimerar underhållskostnader
 • Reducerar livscykelkostnader