Halvledare | Trelleborg

Att möta utmaningarna med tätningar till halvledarindustrin

Vi samarbetar nära med våra kunder inom halvledarindustrin för att hitta de material och designval som ger deras utrustning den maximala prestandan.

Tätningar möter ökande krav från halvledarindustrin

Vår erfarenhet när det gäller att utveckla högteknologiska tätningslösningar ger oss möjlighet att rekommendera bästa möjliga designval. Vårt omfattande program av material och produkterger en exceptionell tätningsfunktion i de krävande miljöer som förekommer vid halvledartillverkning.

Ta reda på hur vi möter den stimulerande uppgiften att täta i utrustningar och processer för halvledartillverkning.

Film: High-Speed Rotary Seals

Our Turcon® Varilip® PDR seal, used in semiconductor manufacturing equipment, operates at high speeds and in a wide range of temperatures at the same time offering universal chemical compatibility and low friction and power consumption. Watch the film to find out more!