Rubore, Damping, Seal – Trelleborg

Уплътнения Rubore®

Trelleborg Sealing Solutions представя новата уникална композитна технология Rubore®.

Съсредоточен върху автомобилните приложения, този иновативен производствен процес позволява разработването на компоненти с значително намалено тегло и ненадминато редуциране на общите производствени разходите.

Уплътненията Rubore® позволяват оптимизиране на производствените процеси като подобряват точността и намаляват както разходите, така и времето за производство, обработка и монтаж. Могат да бъдат разработвани по-комплексни компоненти с оптимизирано тегло и функции на крайния продукт.

За допълнителна информация върху продуктите Rubore® (други освен уплътнения Rubore®) моля натиснете тук

Пет продукта са разработени, за да покрият различните автомобилни приложения.

Rubore® Flat Seal

Краят на микро-протичането: Rubore® Flat Seal

Може ли едно уплътнение да бъде едновременно устойчиво и еластично?

Вижте новият Rubore® Flat Seal, представляващ мек слой каучук, вулканизиран върху метална пластина със сложна геометрия.

Приложения:

  • Фланцови връзки
  • Помпи
  • Автоматични трансмисии
  • Електро-мотори

Rubore® Frame Seal

Надежден и ефективен: Rubore® Frame Seal

Как би изглеждало идеалното уплътнително решение за контролните табла и електронните компоненти?

Oбърнете внимание на Rubore® Frame Seal! Произведено чрез патентована технология за щамповане, която позволява създаването на широко уплътнение с опростена геометрия за силна компресия.
 

Rubore® Cap Seal

Почти идеален: Rubore® Cap Seal

Има ли по-добро решение за статично уплътнение на кръгли отвори?

Вдлъбнатия Rubore® Cap Seal е идеален за хидравлика, като например приложение в скоростни кутии, мотори и други автомобилни части и компоненти.

Той премахва необходимостта от лепила във вашия производствен процес.
 

Rubore®Cover Seal

Две в едно: Rubore® Cover Seal

Търсите интелигентно решение за корпуси на електронни табла или сензори?

Дълбоко изтегленият капак с интергиран уплътнител на Rubore® Cover Seal може да е идеалното решение за вас. Поради малките сили на монтаж, поставянето е лесно и уплътнителната устна застава прецизно всеки път.