ТСС Статични Уплътнения

Статични Уплътнения - гумени, от PTFE, метални, гумено-метални уплътнения

При използване на уплътнения в статични приложения няма движение между уплътняващите повърхности или между уплътняващата и уплътняваната повърхност.

Най-често използваното уплътнение при статични приложения е О-Пръстенът , но освен него, Trelleborg Sealing Solutions предлага гама изделия със специално предназначение при статичните уплътнения. Тази гама включва собствени разработки метални уплътнения - Wills Rings® , които са идеални при екстремни температури и свръх налягане.

Практически устойчиви на всякакви видове среда
, уплътненията ни от Turcon® PTFE се предлагат за приложения, където има контакт с агресивни химикали. Освен това, има раздуващи се уплътнения Airseal , подходящи за уплътняване на врати и отвори, особено при приложения свързани с химикали или полупроводници.