Повърхностно обработени уплътнения | Trelleborg

Допълнителната обработка на повърхността подобрява ефективността на уплътненията

Trelleborg Sealing Solutions потвърждава, че допълнителната обработка на повърхностите значително повишава ефективността на еластомерните уплътнения и за това се отделят значителни ресурси за идентифициране на ефективни повърхностни покрития за различни приложения.
Те включват гамата Flexcoat ™ на повърхностни покрития, които дават оптимални характеристики при триене, повишават ефективността на еластомерни уплътнения, особено при автоматизирано сглобяване. В допълнение Flexcoat ™ позволява, еластомерните уплътнения, обикновено препоръчвани за статични приложения, да се монтират в накрайници и бързи връзки и да бъдат използвани при ниска скорост и къс ход.
В допълнение, Trelleborg Sealing Solutions предлага Flexclean™ услуга, където се доставят уплътнения със специфични стандарти за чистота, както на повърхността, така и вътрешно. Flexclean ™ предлага три стандарта за чистота: с определено ниво на чистота, отсъствие на PWIS- free (paint wetting impairment substances) или чистота Клас 5 съгласно ISO 14644-1 (cleanroom quality).