Производство, машиностроене и металообработка | Trelleborg Sealing Solutions

Стационарна хидравлика 

Стационарното хидравлично оборудване включва уплътнителни решения с основна област машиностроенето. Главните ни клиенти са сред производителите на преси и шприц –машини, но също и от цялото поле на флуидни технологии (пневматика + хидравлика). В състояние сме да предложим нашето ноу-хау и проверения в годините опит, както за стандартни продукти, така и за проектиране и реализация на решения за високо-специфични уплътнителни системи с уникални изисквания.

Manufacturing & Machine Tools Film

Trelleborg’s engineered polymer solutions seal, damp and protect manufacturing processing equipment in even the most critical of applications to improve efficiency and keep production running smoothly.

Hydraulic Seals for Injection Molding

Hydraulic cylinders in injection molding machines require complex sealing solutions to support the challenging operating conditions. We’ve highlighted some application examples in our film Hydraulic Seals for Injection Molding Machines.

Примерни приложения

Преси

 • Преси за метал
 • Преси за дърво
 • Керамични преси
 • Преси за пластмаси
 • Ковашки преси
 • Други преси

Оборудване метало-, дърво-, текстилна- и хартиена промишлености и тест оборудване

 • Обработващо оборудване
 • Стругове
 • Фрези
 • Валцовъчно оборудване
 • Дървообработващи машини
 • Хартиено оборудване
 • Тест оборудване
 • Тежко машиностроене
 • Текстилно оборудване
 

Формовъчно, смесително, надувно и щприц оборудване

 • Щприц автомати за гуми и пластмаси
 • Смесители
 • Надувни автомати
 • Матрично оборудване

Вторична обоработка

 • Циркулярни маси
 • Въртящи разпределители
 • Захващащи устройства
 • Двигатели
 • Револверни глави / патронници, затегачи
 • Фрезерни глави / обработващи центрове
 • Разстъргваши глави
 • Шпиндели
 • Хидравлични спомагателни устройства
 • Хидравлични компонети
 • Резервоари
 • Филтри
 • Резбови съединения
 • Крайни изключватели

Продукти