Полупроводникова техника | Trelleborg

За да отговорим на предизвикателствата в областта на полупроводниковите уплътнения

Ние работим в тесен контакт с нашите клиенти и потребители на полупроводникови уплътнения, за да изнамерим тези материали за изработка на уплътненията, които ще повишат производителността на тяхното оборудване.

Уплътненията отговарят на възникващите нови изисквания към производството на полупроводници

Нашият опит в разработването на високо-инженерни решения по отношение на уплътненията ни позволява да препоръчаме най-добрите варианти на разработки. Нашата широка гама иновативни материали за уплътнения и свързани с това продукти предоставя възможност за изключително доброто им интегриране в производството на полупроводници.

Открийте как отговаряме на предизвикателствата в областта на полупроводниковото оборудване и процеси.

Моля, имайте предвид, че тези линкове са към глобалният сайт на Trelleborg Sealing Solutions.

Film: High-Speed Rotary Seals

Our Turcon® Varilip® PDR seal, used in semiconductor manufacturing equipment, operates at high speeds and in a wide range of temperatures at the same time offering universal chemical compatibility and low friction and power consumption. Watch the film to find out more!