Těsnění pro hydrauliku, tesnění přímočarých pohybů

Těsnění přímočarých pohybů - hydraulika

Aplikace v hydraulice kladou značné nároky na těsnění. Nejen, že musí zabránit úniku hydraulické kapaliny z hydromotoru, ale musí zároveň odolávat vysokým tlakům, extrémním teplotám a také příčným silám působícím na těsnění.

Nabízíme také program e-Learning těsnicích systémů:


Těsnění přímočarých hydromotorů – výkon a životnost

Utěsnění hydraulického systému je zajištěno celou řadou komponentů. Těsnění pístnice zabraňují úniku kapaliny z pracovního prostoru do okolního prostředí. Těsnění pístu zabraňují průchodu kapaliny z jednoho pracovního prostoru do druhého přes vnější průměr pístu. Kapalina přiváděná do pracovního prostoru tak vyvozuje sílu na píst, která s ním pohybuje jedním či druhým směrem. Stírací kroužky v těsnicí sestavě přímočarého hydromotoru zajišťují stírání nečistot, cizorodých částic, prachu nebo vlhkosti z pístnice při jejím zasouvání zpět do systému a zabraňují tak kontaminaci pracovní kapaliny. Úlohou vodicích kroužků je vést píst a pístnici přímočarého hydromotoru, absorbovat příčné síly a zamezit kontaktu kov/kov.

Inovativní materiály pro těsnění hydrauliky

Nabízíme široký rozsah těsnění, které vyrábíme z materiálů vyvinutých naší firmou. Mezi ně patří materiály Turcon® (na bázi PTFE) nebo Zurcon® (polyuretany), které nabízejí maximální životnost a výkonnost s minimálními nároky na údržbu.

Speciálně navržené - mimořádně efektivní


Mezi naše obecně známé a oblíbené vysoce výkonné těsnicí prvky pro přímočaré pohyby patří např. těsnění předepínaná O-kroužkem jako je Turcon® Stepseal® 2K, těsnění řady Turcon® Variseal® předepínaná kovovou pružinou nebo těsnění z materiálů Zurcon® (polyuretan) jako je U-manžeta RU9 a mnoho dalších.

Prohlédněte si část výrobního programu věnovanou těsnění přímočarých hydromotorů

Firma Trelleborg Sealing Solutions nabízí širokou škálu těsnění pro všechny aplikace v přímočarých hydromotorech: