Oil Seals | Radial Oil Seals | Trelleborg

Těsnění přímočarých pohybů - hydraulika

Aplikace v hydraulice kladou značné nároky na těsnění. Nejen, že musí zabránit úniku hydraulické kapaliny z hydromotoru, ale musí zároveň odolávat vysokým tlakům, extrémním teplotám a také příčným silám působícím na těsnění.

Nabízíme také program e-Learning těsnicích systémů:


Těsnění přímočarých hydromotorů – výkon a životnost

Utěsnění hydraulického systému je zajištěno celou řadou komponentů. Těsnění pístnice zabraňují úniku kapaliny z pracovního prostoru do okolního prostředí. Těsnění pístu zabraňují průchodu kapaliny z jednoho pracovního prostoru do druhého přes vnější průměr pístu. Kapalina přiváděná do pracovního prostoru tak vyvozuje sílu na píst, která s ním pohybuje jedním či druhým směrem. Stírací kroužky v těsnicí sestavě přímočarého hydromotoru zajišťují stírání nečistot, cizorodých částic, prachu nebo vlhkosti z pístnice při jejím zasouvání zpět do systému a zabraňují tak kontaminaci pracovní kapaliny. Úlohou vodicích kroužků je vést píst a pístnici přímočarého hydromotoru, absorbovat příčné síly a zamezit kontaktu kov/kov.

 

Oil Seal Design

Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.

Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.

Contact us to learn more.