Trelleborg Sealing Solutions těsnění pro pneumatiku

Těsnění pro pneumatiku

Těsnění přímočarých pohybů – pneumatika
Těsnění pístu, pístnice a kombinovaná těsnění

Firma Trelleborg Sealing Solutions nabízí širokou škálu těsnění, stíracích a vodicích kroužků, speciálně vyvinutých pro aplikace, kde je jako provozní médium použit vzduch. Těsnění pracují především v dynamických aplikacích, s přímočarým někdy i s rotačním pohybem a často při vysokých rychlostech. Pro speciální provozní podmínky, kde nelze použít standardní typy těsnění, můžeme vyvinout a dodat těsnění podle zákaznických požadavků.

 Náš výrobní program těsnění pro pneumatiku zahrnuje:

  • těsnění pístnice
  • těsnění pístu
  • těsnění pístnice kombinované se stíracím kroužkem
  • statická těsnění
  • stírací kroužky
  • vodicí kroužky a těsnění s tlumením

Všechna těsnění firmy Trelleborg Sealing Solutions určená pro pneumatiku jsou vyráběna z materiálů, které jsou optimální pro danou aplikaci. Mezi ně patří především materiály Zurcon® (polyuretany) a Turcon® (materiály na bázi PTFE). Materiály Zurcon® nabízí vynikající odolnost proti opotřebení a mechanickému poškození, dále vykazují vysokou mechanickou pevnost, pružnost a velké poměrné prodloužení při přetržení. Mezi výhody materiálů Turcon® patří nulový „stick-slip“ efekt, vynikající třecí charakteristiky a vysoká odolnost proti opotřebení.