Trelleborg Sealing Solutions značkové materiály

Trelleborg Sealing Solutions  značkové materiály

Turcon®
Rozsáhlá skupina vysoce výkonných termoplastů speciálně vyvinutých pro užití v těsnicích prvcích. Vlastnosti:

 • velmi nízké tření snižující ztrátový výkon
 • nulový „stick-slip” efekt zvyšující přesnost polohování a řízení
 • nízké opotřebení prodlužující životnost
 • vynikající chemická odolnost a snášenlivost s pracovními kapalinami.

Turcite®
Kompletní řada vysoce výkonných termoplastů, speciálně vyvinutých pro kluzné prvky – lineární dráhy a vodicí kroužky. Vlastnosti:

 • velmi nízké tření snižující ztrátový výkon
 • nulový „stick-slip” efekt zvyšující přesnost polohování a řízení
 • dobrá únosnost
 • nízké opotřebení prodlužující životnost ložiska
 • vynikající chemická odolnost a snášenlivost s pracovními kapalinami
 • neomezená skladovatelnost
 • absorbování vibrací stroje při obrábění.

HiMod®
Řada vysoce výkonných termoplastů s vysokým modulem pružnosti a dalšími vlastnostmi pro optimalizaci vodicí funkce v náročných stavebních, chemických a elektrických aplikacích.

Zurcon®
Řada materiálů na bázi vysoce výkonných polymerů, vyvinutých pro specifické úlohy v oblasti těsnicích aplikací. Tyto materiály jsou k dispozici v různém složení s plnidly a tužidly tak, aby bylo možné optimalizovat výkon a snášenlivost těsnicích prvků pro stále se rozšiřující oblast pracovních médií. Zvlášť významná je skupina vstřikovaných a litých polyuretanů, jejichž složení vyhovuje přísným požadavkům na těsnění pro hydraulické a pneumatické systémy. Vlastnosti:

 • vysoká mechanická pevnost
 • odolnost proti opotřebení a mechanickému poškození.

Isolast®
Perfluorelastomery pro vysokou teplotu poskytující pokrokové řešení těsnicí funkce ve velmi agresivním chemickém prostředí nebo v náročných podmínkách zpracovatelského průmyslu. Nové materiály posouvají svojí tepelnou odolnost přes +300 °C a nabízejí nejlepší chemickou odolnost ze všech vysokoteplotních elastomerů. Jsou k dispozici rovněž v provedení vyhovující požadavkům FDA.

Orkot®
Vodicí a kluzné materiály Orkot® patří do skupiny kompozitových vodicích materiálů vyráběných pokrokovými polymerovými technologiemi. Jsou určeny pro výrobu vodicích kroužků s vysokou únosností, tvarových a zákaznických vodicích pouzder a dalších výrobků vyráběných strojním obráběním z polotovarů, podle zákaznických výkresů a specifikací. Vlastnosti:

 • nízký koeficient tření
 • dobrá chemická odolnost
 • vynikající odolnost vůči opotřebení
 • tlumí vibrace
 • dokáží pracovat ve sladké i slané vodě bez lubrikace
 • materiály jsou určeny pro vodicí kroužky, vodicí pouzdra a zákaznické kluzné a vodicí tvarové díly.

Další materiály
Firma Trelleborg Sealing Solutions má k dispozici širokou řadu dalších termoplastických a elastomerových materiálů včetně plněných nebo čistých PTFE, PCTFE, ETFE, polyuretanů, polyesterových elastomerů, nitrilů, silikonů a fluoroelastomerů. Tyto materiály jsou schopny těsnit většinu kapalných a plynných médií. V každé skupině materiálů jsou k dispozici různé směsi s různou tvrdostí tak, aby vyhovovaly požadavkům specifických aplikací včetně FDA, WRC a dalších autorizovaných institutů. Nepřetržitý vývoj materiálů a geometrických tvarů pomáhá udržet naši vedoucí pozici v oblasti těsnicích a vodicích technologií.