Chemický průmysl Sealing Solutions

Chemický průmysl

Chemical processing
Poptávka na těsnění v chemickém a zpracovatelském průmyslu se vyznačuje různými požadavky, které je třeba splnit. Potřeba týkající se jednoho projektu se často pohybuje od malého po střední množství. Současně však velmi specifické provozní podmínky jako jsou vysoká teplota a agresivní média, vyžadují speciální výrobky, které tyto podmínky musejí splňovat. A navíc tento požadavek bývá umocněn nutností certifikace takovéhoto materiálu, např. FDA, BAM nebo 90/128 EEC. Firma Trelleborg Sealing Solutions si stanovila, že tyto požadavky splní, aby vyhověla všem svým zákazníkům. Naše kapacita počínaje od dodávek špičkových perfluorelastomerových těsnění Isolast®, které je k dispozici v nejrůznějších provedeních a povrchových úpravách, speciálně navržené pro aplikace při velmi vysokých teplotách a agresivních médiích až po vypracování individuálních logistických řešení, dokáže plně vyhovět požadavkům zákazníků.

More information on Trelleborg Sealing Solutions' processing equipment expertise can be found under these sections:

Příklady aplikací

Typické aplikace těsnicích systémů v technologii zpracování chemických látek, farmaceutik a potravin:

  • O-kroužky ve statických i dynamických aplikacích, např. příruby
  • Nejrůznější spojky
  • Strojírenské díly v různých provedeních, např. jako těsnění v kulových ventilech
  • Membrány v měřicích a řídicích jednotkách
  • Quad-ring® v rotačních rozvaděčích
  • Turcon® Variseal® pro čerpadla nebo dávkovací písty
  • Turcon® speciální těsnění pro zvláštní aplikace, např. otáčivé rozvaděče
  • Vodicí pásky Turcite® pro díly s axiálním pohybem
  • Vodicí pouzdra Luytex® pro díly s kluznými ložisky
  • Turcon® Varilip® hřídele čerpadel