Těsnicí prvky v tekutinových systémech

Těsnicí prvky v tekutinových systémech (Fluid Power)

Výkon i v extrémních podmínkách

Komponenty v tekutinových systémech plní stěžejní funkce a používají se v celé řadě zařízení - od traktorů, bagrů a dalších terénních zařízeních, až po výrobní stroje jako jsou například vstřikovací lisy. Tyto komponenty a těsnicí prvky musí být spolehlivé, s dlouhou životností a schopné provozu v náročných podmínkách.

Tekutinové systémy kladou na těsnicí prvky značné nároky. Nejen, že musí zabránit úniku tekutiny, ale musí zároveň odolávat vysokým tlakům, extrémním teplotám a také silám působícím z různých směrů.

Společnost Trelleborg Sealing Solutions nabízí šírokou škálu těsnění a produktů pro tekutinové mechanismy. Naši odborníci jsou neustále v kontaktu se svými zákazníky a vzájemnou spoluprácí tak urychlují vývoj těsnicích řešení, která musí splňovat jedinečné potřeby konkrétní aplikace.

Služba ServicePLUS

Plus pro Vaše podnikání

Související odvětví

Těsnicí prvky v tekutinových systémech se používají v celé řadě průmyslových odvětví.

Nástroje pro inženýry

Filmy a animace

Zdroje