Robotika | Trelleborg Sealing Solutions

Robotika

Základy moderního průmyslu v oblasti robotiky byly položeny v padesátých a na začátku šedesátých let minulého století. Od té doby se robotické aplikace vyvinuly ve vysoce složité stroje, které jsou schopny samostatně provádět složité činnosti. Zároveň se toto průmyslové odvětví  neustále vyvíjí v souvislosti s novými požadavky a inovacemi.

Roboti vykonávají celou řadu činností včetně výstavby, obnovy po katastrofách a haváriích, ve výrobní a průmyslové produkci, řeší lékařské a chirurgické zákroky, uplatňují se v oblasti pohybu osob, jakož i řady domácích a interních aktivit. Očekává se, že vzhledem k povaze jejich činnosti, budou roboti pracovat nepřetržitě, přičemž je nezbytná výkonnost a spolehlivost! Vysoce výkonná těsnicí řešení společnosti Trelleborg jsou navržena tak, aby zajistila prodloužení životnosti robotických systémů a zkrátila dobu odstávek a nečinnosti. Při navrhování a vývoji optimálního těsnicího systému, který musí především vyhovovat zákazníkům, spolupracují naši odborníci bok po boku s výrobci robotických zařízení.

Stáhněte si naši brožuru "Těsnicí řešení pro robotické aplikace":