Kvalitetstyring - Trelleborg

Kvalitetsstyring

Trelleborg Sealing Solutions kvalitetsstyring er en tværfaglig nøglefunktion. Kvaliteten på vores produkter inkl. service, er altid det totale resultat af alle aktiviteter i alle faser af den samlede ydelsesproces.
Vores filosofi:
Trelleborg Sealing Solutions' princip om kvalitetssikring foregår ved langsigtet samarbejde med kunder, ansatte og leverandører. En pragmatisk fremtoning på alle niveauer har topprioritet i kvalitetsstyringssystemet frem for slagord og smarte løsninger.

Grundregel:
Alle kunder er berettiget til den ydelse, der er lovet ham. Det kan være produktegenskaber, tidsfrister, omkostninger / priser eller kvalitet. Dette gælder ikke bare interne og eksterne kunder, men alle samarbejdspartnere som vi har afgivet serviceløfte om levering og ydelse.
Kvalitet: Omfattende
Kvalitet er et omfattende begreb for os: Udover kvaliteten på vore produkter udvider vi kvalitetskonceptet og de krav, vi stiller til os selv, til at omfatte alle processer og serviceydelser som binder os sammen med vore kunder og leverandører.

Identifikation:
Alle ansatte er forpligtet af vores kvalitetsprincipper, som er tilgængelige på intranettet. Hver enkelt betragter sig som repræsentant for vores kvalitetsprincipper. Dette betyder at alle gør deres bedste for at forbedre de kvalitetsmål vi har pålagt os selv, og som vore kunder betragter som den mest naturlige ting i verden - en eksemplarisk og kvalitativ upåklagelig behandling.

Certificering

Trelleborg Sealing Solutions Denmarks kvalitetssystem imødekommer internationale standarder. Vi bliver auditeret af Lloyds Register Quality Assurance of conformance og certificeret i overensstemmelse med kravene til DIN ES ISO 9001:2008 og ISO/TS 16949:2009

TSS Kvalitetssikring

Kvalitetsstyringen hos Trelleborg Sealing Solutions anvender solid konstruktion og sikre processer for at opfylde kundernes specifikationer. Regelmæssige procesrevideringer i produktionsinstallationerne garanterer en høj standard som overgår de resultater en intern revidering ville give.

Vores egne test er uundværlige i kvaliteten af de leverede produkter og til det formål fokuserer vi på 3 emner:

Kvantitative karakteristika (mål)

Opmåling af komponenter som er fremstillet af elastomer- eller plastikmaterialer kræver et højt niveau af ekspertise eftersom prøverne ikke er faste i formen. Trelleborg Sealing Solutions anvender kontaktløs måling med 3D-måleudstyr og visuelle sensorer.

Kvalitative karakteristika (overfladefejl)

Nulfejlsproduktion er umulig på grund af elastomers naturlige karakteristika. Alle komponenter gennemgår en inspektion. Visuelle kontrolapparater anvendes til kritiske komponenter. Vi foretrækker Basler.maskiner på grund af deres fleksibiitet og sikkerhed.

Kvalitetsbevidsthed

TSS kvalitetsbevidsthed og relation til leverandører

Trelleborg Sealing Solutions er overbeviste om, at vores succes til en vis grad afhænger af vores produkters kvalitet og servicer, men også af vores ansattes dygtighed og motivation samt deres engagement i vores forretningområder.
De ansattes tilfredshed bliver målt og evalueret.

Miljøbevidsthed

Trelleborg Sealing Solutions gør sit bedste for at finde materialer og teknologier med forbedrede miljøegenskaber og integrerer disse i produktionen når dette er muligt. Brugen af genanvendelsesmaterialer bliver foretrukket i alle vore aktiviteter, lige som udviklingen af rutiner, der kan reducerer forbruget af materialer og energi.
Trelleborg Sealing Solutions har udpeget en repræsentant for miljøsager

Relationer til vore producenter

Trelleborg Sealing Solutions er overbevist om at relationerne til vore leverandører, som er baseret på partnerskab, repræsenterer forudsætningerne for den garanterede kvalitetsstandard, om at reagere fleksibelt på vore kunders behov og om en forsat forbedring af vore produkter og tjenester.

Kvalitetsmål

Virksomhedens kvalitetsprincipper er formuleret af ledelsen. Kvalitetsprincipper og kvalitetsmål fungerer som retningslinier for alle ansatte i det daglige arbejde, og hvor forbedringsprocesserne indgår som en fast bestanddel. Alle ansatte er forpligtede til at arbejde til fordel for virksomheden og kunderne i overensstemmelse med retningslinierne for kvalitetsstyringen.
En del af de målbare dimensioner, som udgør basis i kvalitetsvurderingen, er afledt af kvalitetsprincipperne (kvalitetsstyringsplaner i de forskellige afdelinger / divisioner).
Data bliver jævnligt fremlagt for direktionen til evaluering.

Nul fejl-strategien er grundlagt i principdeklarationen.

Trelleborg Sealing Solutions evaluerer processernes kvalitet på de opnåede mål. Målsætningerne bliver sat op hvert år, og delmålene og deres resultat bliver kontrolleret jævnligt. Følgende karakteristika bliver bedømt med dette formål:

  • Målsætninger for salget: Salgsvolumen og bruttofortjeneste.
  • Målsætninger for logistik: Rettidig levering til kunden.
  • Produkt kvalitet: Resultat af testene fra klageindekset.
  • Tilfredse kunder : Service, Leveringstid, Kvalitet

Kvalitetspolitik

Markedsorienteret kvalitet

Trelleborg Sealing Solutions ønsker at indtage en ledende position på verdensmarkedet og vil gøre hvad der kræves for at opnå dette. Firmaet ønsker også at bevare sit omdømme med hensyn til innovation og kontinuerlig forbedring af produkter og service.

Målet er at blive førende på markedet hvad angår kvalitet.

Sekvensorienteret kvalitet

Trelleborg Sealing Solutions vil til enhver tid opretholde en organisation, som er egnet til at fastslå kundernes behov, definere optimale løsninger, tilbyde et bredt udvalg af tidssvarende produkter og udvikle, producere og sælge disse i overensstemmelse med den aftalte kvalitetsstandard.

Formålet er at udvikle en kundeorienteret struktur.

Kundetilfredshed

Trelleborg Sealing Solutions anerkender at permanent kundetilfredshed kun kan opnås ved at tilbyde produkter og service, som til fulde opfylder kundernes behov, både økonomisk og teknisk.

Vore kunders tilfredshed vurderes og evalueres