Styrring för hydraulik, lagerring, guide ring, Slydring - Trelleb

Slydring® Wear Rings

Slydring® är Trelleborg Sealing Solutions eget utförande av styrringar. Funktionen hos Slydring® är att styra kolven och kolvstången i en hydraulcylinder och ta upp de sidokrafter som uppkommer. På samma gång förhindrar den metall mot metall-kontakt och optimerar därmed tätningssystemet prestanda.

Slydring® finns tillgänglig I tre olika materialtyper som samtliga är slitstarka och ger enastående friktionsegenskaper. Turcite® används för applikationer med lätt till medeltung drift med begränsade radialkrafter. HiMod® andvänds till applikationer med medeltung och tung drift och Orkot® material används i tunga applikationer med stora radialkrafter.