Mechanical Face Seals | Heavy Duty Seals | Trelleborg

Glidringstätningar

Mekaniska glidringstätningar är speciellt konstruerade för roterande applikationer i extremt krävande miljöer där de har mycket god slitstyrka samtidigt som de förhindrar inträngning av hårda och slitande medier från utsidan. De är också kända som Face Seals, Heavy Duty Seals, Toric Seals, livstidstätningar eller flytande tätningar.

Det finns två typer av Mekaniska glidringstätningar:

  • Den vanligaste versionen är typ DO som använder en O-ring som sekundärt tätningselement
  • Typ DF har en ring i elastomer med rombformat tvärsnitt som sekundärt tätningselement i stället för O-ringen

Båta typerna består av två identiska metallringar som monteras i var sitt tätningsspår och tätar mot varandra på en läppad tätningsyta. Metallringarna centreras i spåren med hjälp av ringar i elastomermaterial. En halva av den Mekaniska Glidringstätningen sitter statiskt i sitt spår medan den andra halvan roterar med sin motyta.Beställ Mekaniska glidringstätningar online!

Applikationer

Mekaniska glidringstätningar används huvudsakligen som lagertätningar i entreprenadmaskiner eller i maskiner som inom tillverkningsindustrin arbetar under svåra förhållanden och utsätts för stort slitage.

Dessa inkluderar:

  • Bandfordon som grävmaskiner och bandschaktare
  • Bandtransportörer
  • Dumprar
  • Drivaxlar
  • Tunnelborrmaskiner
  • Jordbruksmaskiner
  • Gruvmaskiner

Mekaniska glidringstätningar väl beprövade i växellådor, blandare, omrörare, vindkraftverk och andra applikationer med liknande arbetsförhållanden eller där man förväntar sig en underhållsfri tätningsfunktion med lång livslängd.

Ladda ned vår katalog över Mekaniska glidringstätningar för att få konstruktions- och monteringsanvisningar, artikelnummer samt materialinformation.

Mechanical Face Seals - Related Content:

Find additional  information on Mechanical Face Seals in Films, Literature, e-Catalog and in our Mobile Tools and Apps

Download Literature:

Click on the links below to download our PDFs on Mechanical Face Seals

Watch the Films:

Click below to watch our Films on Mechanical Face Seals

Installation Instructions - Mechanical Face Seal Type DO

Installation Instructions for Mechanical Face Seals Type DO from Trelleborg Sealing Solutions are featured in this video. It explains step-by-step the correct installation of mechanical face seals into a rotary application. Further information on how to install seals correctly is included in the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions and in our e-Learning offering

Installation Instructions - Mechanical Face Seals Type DF

Installation Instructions for Mechanical Face Seals Type DF from Trelleborg Sealing Solutions are featured in this video. It explains step-by-step the correct installation of mechanical face seals into a rotary application. Further information on how to install seals correctly is included in the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions and in our e-Learning offering