O-ringar från Trelleborg Sealing Solutions

O-ringar från Trelleborg Sealing Solutions

O-ringar används inom en mängd olika områden. De används antingen som tätningselement eller för att aktivera hydrauliska tätningar och avstrykare av glidhylstyp. Således används O-ringen i princip inom alla industrigrenar, inklusive flyg-, fordons- eller verkstadsindustrin.

Dina fördelar
I dag är O-ringen den mest använda tätningen tack vare att den är billig att tillverka och enkel att använda. Vi erbjuder en rad elastomermaterial, både för standard- och specialapplikationer, som gör det möjligt att använda O-ringen som tätning för så gott som alla flytande och gasformiga medier.

Den perfekta O-ringen för varje ändamål
Våra O-ringar är kostnadseffektiva och har höga prestanda i så gott som alla miljöer. Oavsett om du behöver metriska eller tumdimensioner, standard- eller skräddarsydda O-ringar – alla O-ringsdimensioner är tillgängliga – inklusive jättestora O-ringar från vår Fleximold™ process. Våra O-ringar i gummi tillverkas i EPDM, FKM, NBR, HNBR, samt i vårt eget FFKM, Isolast®. Specialprodukter i andra material än gummi som O-ringar i PTFE-baserade Turcon® material och Wills Rings® metall O-ringar finns också tillgängliga.