Pneumatiktätning, pneumatisk tätning - Trelleborg

Pneumatiktätningar 

Trelleborg Sealing Solutions levererar ett stort antal tätningar, styrringar och skrapringar/avstrykare som utvecklats specifikt för pneumatiska applikationer där cylindrar och ventiler aktiveras med luft. Pneumatiska tätningar arbetar i dynamiska applikationer, ofta vid höga hastigheter, och i allmänhet med roterande eller fram- och återgående rörelser. Om en standardprodukt inte skulle passa kan en kundanpassad lösning tas fram.

Trelleborgs program av pneumatiska tätningar inkluderar:

  • Kolvstångstätningar för pneumatik
  • Kolvtätningar
  • Kolvstångstätning - avstrykare
  • Statiska tätningar
  • Avstrykare för pneumatik
  • Styrringar och dämptätningar

Alla pneumatiktätningar från Trelleborg tillverkas i optimerade material som Zurcon® polyuretan och Turcon® Polytetrafluoroetylen (PTFE)-baserade material. Zurcon® ger exceptionell slitstyrka, nötningsbeständighet och rivhållfasthet. Det uppvisar även överlägsen livslängd, hög draghållfasthet och utmärkt elasticitet. Fördelarna med Turcon® är frånvaro av stick-slip, utmärkta friktionsegenskaper and god slitstyrka.