Ytbehandling och Flexcoat: Öka elastomertätningens prestanda

Ytbehandling förbättrar tätningens prestanda

Trelleborg Sealing Solutions är medvetna om att ytbehandling avsevärt förbättrar elastomertätningars prestanda och vi satsar stora resurser på att identifera effektiva ytbehandlingar för olika användningsområden. 

Hit hör ytbehandlingsmetoden Flexcoat™ ett ytbehandlingsprogram som ger optimala friktionsegenskaper och som därmed förbättrar en elastomertätnings prestanda, särskilt vid automatmontering. Dessutom får man även en fördel när tätningarna används i plugin- och snabbkopplingar och tillåter att elastomertätningar som vanligen rekommenderas för statiska applikationer används som dynamiska tätningar i låg hastighet och vid korta slaglängder.

Dessutom kan Trelleborg Sealing Solutions erbjuda Flexclean™ , en tjänst där tätningar levereras enligt specifika krav på renhet, både på ytan och inuti materialet. Flexclean™ har tre normer för renhet: partikelfritt, fritt från ämnen som ger färggenomslag samt klass 5 renrumskvalitet enligt ISO 14644-1.