Trelleborg Sealing Solutions egna material

Trelleborg Sealing Solutions egna material

Turcon ®

En komplett serie högpresterande konstruerade termoplastiska föreningar utvecklade för användning i tätningsdelar. Egenskaper: "mycket låg friktion vilket reducerar energiförlust" ingen "stick-slip" för lägesnoggrannhet och kontroll "lågt slitage ger lång hållbarhet" utmärkt kemisk resistens/vätskekompatibilitet.

Turcite ®

En komplett serie högpresterande konstruerade termoplastiska föreningar att användas i glid-, linjära och slitringslager. Egenskaper: mycket låg friktion reducerar energiförlust, ingen "stick-slip" för lägesnoggrannhet och kontroll, god specifik lagerbelastning, utmärkt kemisk resistens/vätskekompatibilitet, obegränsad lagringsduglighet, absorberar vibration under bearbetning.

HiMod ®

En serie högpresterande högmodulstermoplaster. Finns i olika varianter för optimal funktion i strukturella, kemiska, elektriska och högpresterande tätnings- och lagerapplikationer.

Zurcon ®

En serie högpresterande polymerer utvecklade för specifika uppgifter och funktioner inom olika tätningsapplikationer. Materialet finns tillgängligt i ett stort antal föreningar, tillsatsmedel och hårdheter för att optimera tätningsdelars funktion och kompatibilitet med det ständigt växande utbudet av industriella vätskemedia. Särskilt intressant är Zurcon ®-serien av formsprutade och gjutna polyuretaner utformade för att möta de stränga kraven inom hydrauliska och pneumatiska tätningssystem. Egenskaper: "hög mekanisk hållfasthet" förslitningstålig.

Isolast ®

En perfluorelastomer för höga temperaturer som ger avancerad tätning i de mest aggressiva kemiska miljöer och processer. Nya material ökar temperaturtåligheten till över 300° C och erbjuder bäst kemisk resistens av samtliga elastomerer för höga temperaturer. Finns även i en FDA-godkänd variant.

Orkot ®

Orkot® lagermaterial är en grupp kompositmaterial innefattande avancerad polymerteknologi. Materialen består av en vävarmering impregnerad med en polyesterbas som innehåller jämnt fördelade smörjpartiklar samt speciella additiver. Orkot®materialens egenskaper gör dem användbara för en mängd tekniska applikationer.

Andra material

Trelleborg Sealing Solutions erbjuder även ett stort antal termoplastiska och elastomeriska material, inklusive fyllda och icke fyllda PTFE-, PCTFE- och ETFE-material, polyuretaner, polyesterelastomerer, nitriler, silikoner och fluorelastomerer. Produkter finns för tätning av de flesta flytande och gasformiga medier.

Inom varje materialgrupp finns olika föreningar och hårdheter tillgängliga för att möta kraven i specifika applikationer, inklusive krav enligt FDA, WRC och andra ackrediteringsorgan. Fortlöpande material- och geometrisk designutveckling hjälper Trelleborg Sealing Solutions att upprätthålla en ledande position inom tätnings- och lagerteknik.