EDI / e-handel - Trelleborg Sealing Solutions

Technical Proposals Online

Technical Proposals Online (TPO) är ett verktyg som hjälper Trelleborg Sealing Solutions att förbättra samarbetet mellan sina tekniker och sina kunder.
Det här är vad TPO erbjuder er:
 • Ett förslag på tätningslösning för er applikation, komplett med applikations- och produktbilder.
 • Alla tekniska data gällande produkter, material och installationsdata.
 • Förbättrad dialog mellan er och våra tätningsexperter och ett enhetligt format på våra tätningsförslag.
 • En central portal för lagring och hantering av tekniska förslag
 • Global dygnet runt access
Logga in för att få tillgång till verktyget och era förslag.

Villkor

Alla mått, värden och/eller dimensioner som erhålls via TPO är riktlinjer och därmed endast avsedda för orientering i syfte att underlätta valet av möjliga produkter från Trelleborg Sealing Solutions som är lämpade för en specifik applikation.

Oavsett vilken produkt Trelleborg Sealing Solutions TPO-verktyg föreslår för en specifik applikation så måste användaren av verktyget, kund och/eller inköpare, alltid säkerställa produktens lämplighet med hjälp av passande testmetoder.

Alla bilder används endast i illustrativt syfte. Bilder sammansatta i 2D och 3D syftar bara till att ge en generell indikation på den föreslagna tätningslösningen. Specifika egenskaper såsom spalter, avstånd, tätningsdimensioner, färger etc. kan avvika från verkligheten.

EDI / e-handel

Trelleborg Sealing Solutions erbjuder de bästa möjligheterna inom elektronisk data hantering (EDI)

Oavsett om du är kund eller leverantör så är vi redo att skicka och ta emot elektroniska fller till/från dig!

Vi stödjer alla nuvarande format och kommunikationskanaler.

Vi har redan idag många sammarbetspartners inom EDI lokalt och globalt och använder ofta olika format och plattformar.

Vår EDI-projektgrupp kan implementera EDI-lösningar i samarbete med din EDI/IT personal på kort tid.

Många lyckade implementeringsprojekt visar på stora fördelar av användandet av EDI från båda sidor.

Du hittar din EDI-kontakt på nästkommande sidor.

Kontakta oss för mer information!

Trelleborg Sealing Solutions erbjuder flera sätt för optimering av inköpsprocessen genom elektronisk datahantering (EDI).

Elektroniska inköpsprocesser är betydligt mer effektiva jämfört med konventionella metoder.

 • Missförstånd och osäkerhet kan undvikas
 • Processkostnaden reduceras för båda parter

Vi sätter upp hela processkedjan för dig:

 • Order eller leveransplan
 • Orderbekräftelse
 • Leveransbesked
 • Faktura

Vi stödjer alla vanliga format:

 • VDA
 • EDIFACT
 • XML (egenutvecklad eller openTRANS)
 • ANSI/X.12
 • Andra format enl. ö.k.

Flera kommuniktationskanaler finns tillgängliga:

 • OFTP2
 • AS2
 • SFTP

Genom användandet av modern teknologi (Seeburger BIS-System), kan vi erbjuda dig en passande EDI lösning på kort tid.

Kontakta oss för mer information! 

EDI med Trelleborg Sealing Solutions

PDF 145KB

Riktlinjer implementering

ZIP 1503KB

XLS-baserad e-handel

ZIP 700KB