Tätningsmaterial för livs- och läkemedelsindustrin - Trelleborg

Materialöversikt

Standarder och renhet är av största vikt
Den omgivande miljön för tätningar vid livsmedels- och läkemedelstillverkning är troligen den mest krävande av alla. Ett tätningshaveri kan leda till risk för föroreningar eller produktionsstopp. Materialen, antingen elastomerer eller plaster, måste tåla ett stort urval av processmedier tillsammans med CIP (Cleaning in Place) och SIP (Sterilization in Place). De måste även uppfylla kraven från ett ökande antal nationella och internationella bestämmelser som FDA-, 3-A-, NSF- och USP-standarder.Den omgivande miljön för tätningar vid livsmedels- och läkemedelstillverkning är troligen den mest krävande av alla. Ett tätningshaveri kan leda till risk för föroreningar eller produktionsstopp. Materialen, antingen elastomerer eller plaster, måste tåla ett stort urval av processmedier tillsammans med CIP (Cleaning in Place) och SIP (Sterilization in Place). De måste även uppfylla kraven från ett ökande antal nationella och internationella bestämmelser som FDA-, 3-A-, NSF- och USP-standarder..

Material utvecklade för krävande applikationer
Baserat på decenniers erfarenhet och i samarbete med ledande utrustningstillverkare och slutanvändare runt hela världen har vi utvecklat ett skräddarsytt program av material för det här området. För att säkerställa tätningsprestanda har Trelleborg Sealing Solutions satsat stort på forskning för att identifiera det optimala materialet till varje enskild applikation. Resultatet är ett materialsortiment som sträcker från standardelastomerer till de egna FFKM Isolast® och Turcon®, vårt sortiment av PTFE-baserade material.

Överensstämmelse med viktiga standarder
Viktigast av allt, inom varje materialtyp från Trelleborg Sealing Solutions finns det material som överensstämmer med alla större standarder som FDA 21 CFR 177.1550 för fluorkarbonplaster, FDA 21 CFR 177.2600 för elastomererer, 3-A, USP klass VI, NSF och cytotoxicitet (USP 87). 

De viktiga materialen är: 

 • EPDM tätningsmaterial, utvecklat för aseptisk teknik
 • FKM med överlägsna prestanda
 • Resifluor™ 500 : Avancerat materialprogram
 • Isolast® Perfluoroelastomer : Den ultimata inom elastomertätningar
 • Turcon® : Oöverträffad PTFE-baserad tätningsförmåga
 • Silikon
 • NBR
 • Zurcon® Z80 & Z2221

Mer deltaljer om tätningar i CIP & SIP 
Mer information om godkännanden 

Fritt från animaliska ingredienser


Animaliska ingredienser (ADI) kan orsaka sjukdomen BSE och bör därför undvikas i ämnen som kan komma i kontakt med produkter som är avsedda för mänsklig konsumtion. Vissa ingredienser i tätningsmaterial och processhjälpmedel kan innehålla ADI. Trelleborg Sealing Solutions har därför kontrollerat sitt materialprogram och kan nu erbjuda ett brett sortiment av ADI-fria material.

EPDM

EPDM tätningsmaterial avsedda för aseptisk teknikt

Industrispecifika material förbättrar funktionen
Etylen-Propylen-Dien polymerer (EPDM) är helt mättade, icke-polära kolvätebaserade elastomermaterial. Deras polymeruppbyggnad ger dem överlägsen kompatibilitet med polära vätskor och polära lösningsmedel vid förhöjda temperaturer.. 

Materialen har:

 • Hög kemisk resistens
 • Ger långt liv i polära lösningsmedel, hett vatten och ånga
 • Lämpligt för kontakt med alkaliska rengöringsvätskor
 • Utmärkt i de flesta mejeriapplikationer och med WFI (Water For Injection) vid höga temperaturer

Materialteknologi förstärker prestandan
Alla rekommenderade EPDM-material är peroxidvulkade och innehåller en mycket låg halt av mjukgörare och processhjälpmedel. Det här reducerar risken för urlakning till ett minimum och minimerar risken för förorening. De har även tagits fram för att uppnå stärkt kemisk och termisk stabilitet och samtidigt överensstämma med FDA 21 CFR177.2600, 3-A, USP klass VI, Cytotoxicitet (USP 87), NSF51 och ett flertal godkännanden för dricksvatten.

Användningsområden

 •  Används som universalmaterial i nästan alla typer av applikationer. Lämplig i både rengörings- och steriliseringsprocesser.
 • Typiska applikationer är fyllnadsmaskiner, fördelningsblock, pumpar, rör- och flänspackningar, snabbkopplingar, behållare, separatorer, homogeniserare, dekanteringsutrustning och värmeväxlare.

Produkter:
O-ringar, fyrkanttätninagr, Kantseal, flänstätningar, planpackningar och membran (även vävarmerade). EPDM kan även vulkas mot andra material och levereras som kundanpassade detaljer i nästan vilken form som helst.
Läs mer om specifika applikationer där man använt EPDM:

NBR

Goda mekaniska prestanda hos NBR

Utmärkta prestanda i animaliska vegetabiliska fetter
Akrylnitril-butadiengummi (NBR) är ett bra val för applikationer där tätningarna inte kommer att utsättas för aggressiva rengöringsvätskor, ozon eller överhettad ånga. Dessa material är sampolymerer av butadien och akrylnitril. Procenthalten av dessa ämnen i ett NBR-recept bestämmer materialets prestanda och karakteristiks.

NBR material:

 • Ger goda mekaniska egenskaper.
 • Kan arbeta kontinuerligt i temperaturer från -30°C/-22°F till 100°C/212°F och upp till 120°C/248°F under kortare perioder.
 • Specialmaterial ger bra resistens mot högaromatiska kolväten och vatten.
 • Idealiskt vid framställning av kött av alla slag efter som de har utmärkta prestanda i animaliska och vegetabiliska fetter

Material som överensstämmer med FDA 21 CFR177.2600 och 3-A standard finns tillgängliga.

FKM

Överlägsna prestanda hos FKM-material

Standard FKM optimerat för ångapplikationer
Vi har optimerat prestanda hos vårt materialsortiment av Fluorelastomer (FKM) och utformat det för att möta de specifika krav som stalls av processindustrin. 

Materialen uppvisar:

 • goda egenskaper vid förhöjda temperaturer
 • kompatibilitet med sura CIP-vätskor, feta livsmedel, smörjmedel och oljor för livsmedelsindustrin

Specialmaterialet V8T41 ger ökad kemisk kompatibilitet och har utmärkt funktion i applikationer med ånga upp till 170°C/338°F.

Produkter:
O-ringar, fyrkanttätningar, Kantseal, flänstätningar, planpackningar och membran (även vävarmerade).

FKM kan även vulkas mot andra material och levereras som kundanpassade detaljer i nästan vilken form som helst. 

Användningsområde:

 • Särskilt lämpat för processer med höga temperaturer eller där kontakt förekommer med medier som har hög fetthalt t.ex. fett och oljor.
 • Typiska applikationer innefattar mekaniska tätningar, dekanteringsutrustning, separatorer, pumpar, behållare, ventiler, värmeväxlare och utrustning som rengörs med CIP- och SIP-medier.

FKM-material
Läs mer om specifika applikationer där man använt FKM:

Resifluor 500

Resifluor™ 500: överlägsna egenskaper från ett FKM

Resifluor™ 500-sortimentet ger utökad flexibilitet
Resifluor™ 500 är ett sortiment av FKM-material med hög fluorhalt och en modifierad molekylstruktur som utvecklats speciellt för kritiska bioprocesser, livsmedels- och läkemedelsapplikationer. Det är utformat för att kombinera ett EPDM-materials kemiska resistens mot polära vätskor, baser och syror med prestandan hos ett FKM-material i en mängd aggressive vätskor.

Resifluor™ 500 ger:

 • Utmärkt resistens mot angrepp av en mängd kemikalier och vätskor, inkluderande alifatiska och aromatiska kolväteföreningar, syror och baser, alla typer av alkoholer och till och med ketoner, estrar och aldehyder med låg molekylvikt.
 • Jämfört med konventionella FKM-material har det bättre resistens mot ånga och basiska rengöringsvätskor

Ger exceptionell renhet
Resifluor™ 500 har även, i likhet med PTFE, mycket låg utfällning av organiskt kol och metaller vilket är det ultimata när det gäller renhet. Det här gör materialet lämpligt för farmaceutiska applikationer och speciellt för bioprocessning där all form av utfällning kan vara ett hinder för bioorganismerna.

Användningsområden:

 • Särskilt lämpat för processer med höga temperaturer eller där kontakt förekommer med medier som har hög fetthalt t.ex. fett och oljor.
 • Typiska applikationer innefattar mekaniska tätningar, dekanteringsutrustning, separatorer, pumpar, behållare, ventiler, värmeväxlare och utrustning som rengörs med CIP- och SIP-medier

Produkter:
O-ringar, fyrkanttätningar, Kantseal, flänstätningar, planpackningar och membran (även vävarmerade).

FKM kan även vulkas mot andra material och levereras som kundanpassade detaljer i nästan vilken form som helst.

Isolast® FFKM

Isolast® FFKM: Det ultimata när det gäller elastomertätningar

Överlägsen resistens mot kemikalier
Perfluoroelastomer (FFKM)är terpolymerer av monomerer där alla väteatomer har ersatts av fluor. Frånvaron av väte i molekylkedjan ökar dramatiskt materialets resistens, både mot kemikalier och höga temperaturer. De tvärbundna molekylkedjorna gör det möjligt att kombinera ett material som är elastiskt och formbart som en elastomer samtidigt som det är kemiskt inert och termiskt stabilt som PTFE.

Oöverträffade arbetsprestanda
Isolast® är Trelleborg Sealing Solutions program av perfluorelastomerer med höga prestanda. Det erbjuder det största sortimentet på marknaden med produkter som konstruerats för att möta specifika processkrav. Materialet är i stort sett inert och har goda egenskaper i ett brett spektrum av kemikalier som organiska och oorganiska oxider, syror, alkalier, aminer, estrar och ånga i kontinuerliga temperaturer från -23°C till 325°C.
 

Förbättrar produktionseffektiviteten
I tester har Isolast® visat sig ha bättre arbetsprestanda än andra typer av elastomerer såväl som andra jämförbara perfluorelastomerer. De två kvaliteterna J9515 och J9516 har utvecklats för att möta kraven i de strängaste standarderna och är idealiska för tätning i aggressiva lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel. De hjälper till att reducera stilleståndstiden och förbättrar produktionseffektiviteten genom att förlänga tätningens livslängd.

Användningsområden:
Isolast® erbjuder den ultimata lösningen för elastomertätningar i aggressiva kemikalier och vid extrema temperaturer. 

Rekommenderad i liknade användningsområden som EPDM- eller FKM-material men där extremt aggressiva medier förekommer. 

Produkter:
Isolast® kan framställas både som standardtätningar eller i kundanpassade utföranden. Dessutom har vi utvecklat många kreativa och kostnadseffektiva lösningar som minimerar FFKM-innehållet.
Läs om specifika applikationer där Isolast® används:

Silikon

Silikon som i sig är inert mot bakterie-, mögel- och svampangrepp

Trelleborg Sealing Solutions material ger överlägsna prestanda
Silkonmaterial är idealiska för användning inom bioprocessning, livsmedels- och läkemedelsproduktion på grund av de är naturligt inerta mot bakterier, mögel och svamp.

Trelleborg Sealing Solutions har material som:

 • Ger utmärkt värmeresistens, köldflexibilitet och dielektriska egenskaper
 • Är särskilt lämpliga där det är troligt att de kan utsättas för ozon och syre
 • Kan arbeta i temperaturer från -60°C/-76°F till 200°C/392°F
 • Har exceptionellt låg ytenergi vilket betyder att tätningarna inte häftar fast i motytorna
 • Uppvisar låga sättningsvärden, även under längre tid
 • Är lämplig för användning i hetvatten, animaliska- och vegetabiliska fetter, vissa smörjmedel samt glycerin

Observera hänsyn måste tas om materialet skall specificeras för användning i syror, baser, ketoner, estrar och ånga över 100°C/212°A då kemisk nedbrytning kan uppstå. 

Silikonmaterial som rekommenderas är SC6L1 och S70R8.

Turcon®

Turcon®: Oöverträffad tätningsförmåga i PTFE

Tätningselement för dynamsika och roterande applikationer
Till sin natur är polytetrafluoreten (PTFE) kompatibelt med i stort sett alla kemikalier vilket gör det idealiskt till utrustningar där tätningarna sannolikt kommer att utsättas för aggressiva medier, inkluderande CIP- och SIP-system. Genom tillsats av olika fyllmeder och speciella processmetoder kan man ge materialet de önskvärda egenskaperna

Turcon® ger:

 • Överlägsna friktions- och självsmörjande egenskaper.
 • Passande för dynamiska och roterande applikationer.
 

Världens största tillverkare av PTFE baserade tätningar
Trelleborg Sealing Solutions är världens största tillverkare av tätningar i den här typen av material och ingen annan tillverkare kan erbjuda ett lika brett materialsortiment. Alla material produceras vid våra egna anläggningar i Europa, USA, Sydamerika och Asien. Turcon® är Trelleborg Sealing Solutions varumärke för de egna PTFE-baserade materialen. 

Utformat för krävande miljöer
Med så många valmöjligheter finns alltid ett kostnadseffektivt alternativ tillgängligt, oavsett applikation, För miljöer där tätningarna inte kommer i direkt kontakt med processmediet krävs normalt ingen enlighet med livsmedelsstandarder eller liknande. I dessa fall är T05, T19 eller T46 det normala valet

Turcon® MF utformat för processindustrins behov
I de fall där specifika godkännande är nödvändiga har Turcon® MF-programmet utformats för att möta kraven från biobrocessning, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Baserat på ultraren teknik tillverkas de här materialen av PTFE-material och tillsatser med hög renhet. Materialens höga ytfinish med blanka ytor och låg porositet eliminerar risken för ackumulering av föroreningar och reducerar utfällningen av partiklar.

Användningsområde:

 • För statiska, fram- och återgående samt roterande applikationer
 • Produktion av läkemedel och serum där det är viktigt att undvika produktionsstopp
 • Procesströmmar med blandade media i universalutrustningar där tätningarna utsätts för en mängd olika extremt aggressiva rengöringsmedel och CIP-vätskor
 • Miljöer med extremt låga och höga temperaturer

Läs om specifika applikationer där man använder Turcon®:

Zurcon®

Zurcon® för fram- och återgående samt oscillerande förhållanden
Zurcon® är varumärket för Trelleborg Sealing Solutions program av specialutvecklade plastmaterial. Dess friktionsegenskaper gör det idealiskt för fram- och återgående, långsamt roterande och oscillerande förhållanden där man har krav på hög slitstyrka.

Zurcon® Z80
Zurcon® Z80 har ett temperaturområde från -196°C/-321°F till 80°C/176°F vid kontinuerlig användning och upp till 125°C/257°F under kortare perioder. Det är kompatibelt med alla vattenbaserade och alkaliska rengöringsvätskor med ångcykler lägre än 115°C/239°F. Det överensstämmer dessutom med FDA 21 CFR 177.1520.

Zurcon® Z2221
Zurcon® Z2221 är ett eget polyuretanmaterial som utvecklats speciellt för tillverkning av tätningselement. Materialet uppvisar hög slitstyrka, låga sättningsvärden och ett brett temperaturområde från -30°C/-22°F till 110°C/230°F. Det överensstämmer med 21 CFR 177.1680 och är lämpligt för användning i diverse livsmedelsapplikationer där krav finns på god slitstyrka. Materialet är kompatibelt med många vattenbaserade och alkaliska rengöringsvätskor med ångcykler lägre än 115°C/239°F.

Ytbehandlingsteknik

Avancerad ytbehandlingsteknik

Ytbehandling för att förbättra friktionsegenskaperna
Elastomerer har en hög friktionskoefficient. Det här betyder att de har en tendens att häfta fast, antingen inbördes vid automatmontering eller till motytorna när de monteras i sitt läge. Trelleborg Sealing Solutions erbjuder ett antal ytbehandlingar som förbättrar friktionsegenskaperna hos elastomertätningar. De ökar slitstyrkan, minskar monteringskrafterna och gör att tätningen i vissa fall även kan användas i dynamiska applikationer. 

FF Coating med FDA-godkännande
FF coating är den idealiska ytbehandlingen vid tillverkning av mat, dryck och läkemedel.

 • Överensstämmer med FDA och andra standarder när det gäller hantering av mat och dricksvatten
 • Vattenbaserad, lösningsmedelsfri och transparent
 • Arbetstemperatur mellan -40ºC/-40ºF och 150ºC/302ºF.

Idealisk för automatisk montering
Ytbehandlingen är lämplig för alla typer av elastomertätningar, lite beroende på form och storlek, och påverkar inte tätningens naturliga elasticitet. Den reducerade friktionen gör den idealisk för automatiska monteringsprocesser. Behandlingen behåller sina egenskaper även efter upprepad montering och demontering och är mycket lämplig i både statiska och semi-dynamiska applikationer med ofrekventa rörelser och korta slaglängder.

Användningsområden:

 • Instickskopplingar eller snabbanslutningar
 • Tätningar inuti ventiler
 • Både automatisk och manuell montering

FF Coating

 Type Coating,PTFE
 Color  Transparent(milky)
 Quality Control  reference sample
 Coating Thickness (guidance)  2 - 10μm (deviations possible, dependant on the parts geometry)
 Temperature Range  -40°C to +150°C / -40°F to +302°F
 Approvals / Guidelines  FDA HHS 21 CFR Ch. I §§175.300/177.1520
approved according to the Foodstuffs and Commodities Act (LMBG, § 5, paragraph 1, § 31, paragraph 1)
complies with the standards of the German Federal Environmental Agency (FEA), valid for the area D2 (seals)
 Hardness of the coated part  increase in the hardness of the sealing surface of up to +4 IRHD possible (measured on the finished part)
 Characteristics  • Solvent Free
• Water-based dry coating
• Contains no materials requiring declaration to VDA 232-101
 Area of application  for all types of elastomer (dependant on formulation)