Tillverknings- och Maskinutrustning| Trelleborg Sealing Solutions

Verktygsmaskiner

Stationär hydraulik involverar tätningslösningar inom ett centralt maskintekniskt område. Våra huvudsakliga kunder återfinns bland tillverkare av pressar och formutsprutningsmaskiner, samt inom flödesteknik (pneumatik och hydraulik). Vi erbjuder vår kunskap och långa erfarenheter av standradprodukter, projektutveckling och implementering av lösningar för mycket specifika tätningssystem med unika krav.

Se vår film om hydrauliktätningar för formutsprutningsmaskiner här

Manufacturing & Machine Tools Film

Trelleborg’s engineered polymer solutions seal, damp and protect manufacturing processing equipment in even the most critical of applications to improve efficiency and keep production running smoothly.

Hydraulic Seals for Injection Molding

Hydraulic cylinders in injection molding machines require complex sealing solutions to support the challenging operating conditions. We’ve highlighted some application examples in our film Hydraulic Seals for Injection Molding Machines.

Applikationsexempel

Pressar

 • Metallpressar
 • Träpressar
 • Keramiska pressar
 • Plastpressar
 • Kompressionspressar
 • Andra pressar 

Maskiner för metall-, trä-, textil- och pappersindustrin samt provningsmaskiner

 • Bearbetningsmaskiner
 • Svarvar
 • Slipmaskiner
 • Träbearbetningsmaskiner
 • Plåtbearbetningsmaskiner
 • Pappersmaskiner
 • Provningsmaskiner
 • Tunga maskiner
 • Textilmaskiner 

Gjut-, visp-, blås- och strängsprutmaskiner

 • Plast- och gummisprutmaskiner
 • Vispmaskiner
 • Blåsmaskiner
 • Pressgjutningsmaskiner 

Komponentfinisher

 • Cirkelformade bord
 • Roterande fördelare
 • Inspänningssystem
 • Spindelmotorer
 • Verktygsrevolvrar/”turrets”
 • Fräshuvuden för bearbetningsmaskiner
 • Borrhuvuden
 • Motorspindlar
 • Hydrauliska tillbehör
 • Komponenter för hydraulik
 • Lagringstankar
 • Filter
 • Gängade förband
 • Tryckomkopplare