Kalite Yönetimi - Trelleborg

Kalite Yönetimi

Trelleborg Sealing Solutions içindeki Kalite Yönetimi ekibi, pek çok disiplinden gelmiş kişilerden oluşan temel bir işlevdir. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, her zaman geliştirme ve üretim sürecinin her aşamasındaki tüm faaliyetlerin genel bir sonucudur.
Felsefemiz:
Müşterilerle, çalışanlarla ve tedarikçilerle uzun vadeli ortaklık sonucunda Kalite Güvencesi, Trelleborg Sealing Solutions'ta temel bir konudur. Tüm düzeylerde anlaşılan ve gerçekleştirilen pragmatik yaklaşımlar, çarpıcı sloganların veya şık standartların önüne geçerek, Kalite Yönetimi Sisteminde önceliğe sahiptir.

Temel beyan:
Her müşterinin kesinlikle söz verilen kaliteye ve performansa hakkı vardır. Diğer şeylerin yanında bu, ürün özelliklerini, süre dolum tarihlerini ve maliyetleri/fiyatları içerir. Ayrıca, iş ortaklarımız da müşterilerimiz olduğu için, bu sözleri, teslimat veya bir eylemin gerçekleştirilmesi şeklinde bir hizmet andında bulunduğumuz verdiğimiz tüm iş ortaklarımıza da genişletiriz.
Kalite: kapsamlı
Kaliteye bakış açımız kapsamlıdır. Ürün kalitesinin ötesinde, kendimize empoze ettiğimiz kalite ve talep kavramını, tüm süreç ve hizmetleri içerecek şekilde genişletiriz. Bunları bizi, yalnızca birbirimize değil, müşterilerimiz ve tedarikçilerimize de bağlar.

Kimlik:
Tüm çalışanlarımız, internet üzerinden erişebilecekleri Kalite İlkelerimize kendilerini adarlar. Her birimiz Kalite İlkeleri imajının bir taşıyıcısı olduğumuzu anlarız. Bu da, iyi bir örnek oluşturarak ve niteliksel olarak itiraz edilemeyecek bir performans göstererek, her birimizin kendimize empoze ettiğimiz Kalite Hedefine ve müşterilerimizin bizden beklentilerine bir katkıda bulunduğumuz anlamına gelir.

Sertifikalar

Trelleborg Sealing Solutions' quality system fullfills the requirements of international standards. Compliance with the requirements of ISO 9001:2008 and ISO/TS 16949:2009 is regularly audited and confirmed by Lloyds Register Quality Assurance with a certificate.

Kalite Güvencesi

Trelleborg Sealing Solutions'ın Kalite Yönetimi, müşterilerinin spesifikasyonlarının karşılanması için dayanıklı konstrüksiyonu ve emniyetli süreçleri tercih eder. Üretim tesislerindeki tıpkı müşterinin gerçekleştireceği şekilde gerçekleştirilen düzenli süreç denetimleri, denetlenen tesisin dahili çabalarını aşan, yüksek bir standart elde etmemizi garanti eder.

Kendi yaptığımız testler, sunulan ürünlerin kalitesini kanıtlamak açısından son derece önemlidir ve bu amaçla, aşağıdaki konulara odaklanırız:

Nicel özellikler (ölçümler)

Elastomerlerden veya plastik malzemelerden yapılan bileşenlerin ölçülmesi, örnekler tam olarak doğru şekilde olmadığından, yüksek düzeyde deneyim gerektirir. Trelleborg Sealing Solutions, görsel sensörlere sahip 3B ölçüm ekipmanları kullanılarak yapılan temassız ölçümleri destekler.

Nitel özellikler (yüzeysel hatalar)

Elastomerin kendisine özgü özellikleri nedeniyle, sıfır hatalı üretim mümkün değildir. Tüm parçaların bir eleme kontrolünden geçmesi gerekir. Kritik parçalar için ağırlıklı olarak görsel otomatik test aletleri kullanılır. Yüksek düzeydeki esneklikleri ve emniyetleri nedeniyle, Basler makineleri tercih ediyoruz.

Kalite Farkındalığı

Trelleborg Sealing Solutions, başarısının büyük oranda ürün ve hizmetlerinin kalitesine, ancak aynı zamanda çalışanlarının yetkinlikleri ve motivasyonu ile onların iş hedeflerine bağlılığına bağlı olduğu konusunda ikna olmuştur.

Çalışanlarımızın tatmini, gözden geçirilir ve değerlendirilir.

Çevresel Farkındalık

Trelleborg Sealing Solutions, iyileştirilmiş çevresel uyuma sahip malzeme ve teknolojilerin araştırılmasıyla, mümkün olan yerlerde bunların üretime entegre edilmesi konusunda elinden geleni yapar. Tüm faaliyetlerimizde geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması ve malzeme ve enerji tüketimini azaltan prosedürlerin geliştirilmesi de aynı şekilde teşvik edilir.

Trelleborg Sealing Solutions'ın çevresel işler konusunda bir temsilcisi bulunmaktadır.

Üreticilerimizle ilişkiler


Trelleborg Sealing Solutions, tedarikçileriyle iş ortaklığına dayanan ilişkisinin, üzerinde anlaşmaya varılmış kalite standartlarını garanti etmenin önkoşulunu temsil ettiği ve müşterilerin ihtiyaçlarına esnek bir şekilde tepki verme ve ürünlerle hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine dair açıklanmış kurumsal hedefe ulaşma becerisi sağladığına ikna olmuştur.

Kalite Hedefleri

Kuruluşumuzun Kalite İlkeleri, Prensiplerin Beyanı ve Kalite Hedefleri, yönetim tarafından formüle edilmiştir. Kalite İlkeleri ve Kalite Hedefleri, tüm çalışanlar için tüm işlerini gerçekleştirmelerinde bir rehber görevi görür ve açık bir bileşen olarak, sürekli iyileştirme sürecini içerir. Tüm çalışanlar, Kalite Yönetimi (QM) belgesindeki ana hatlara uygun olarak, hem kuruluşumuzun, hem de müşterilerimizin avantajı için çalışma zorunluluğuna sahiptir.

Ölçülebilir hedeflerin, QM-Değerlendirmesi için baz oluşturan bir bölümü, Kalite İlkelerinden türetilir (departmanların/bölümlerin QM-planlarında.) Veriler düzenli olarak toplanır ve değerlendirme için yönetim kuruluna gönderilir. Verilerin analizi, diğer faktörlerin yanında, kalıcı iyileşme için başlangıç noktasıdır.

Sıfır Hata Stratejisi, Prensiplerin Beyanında belirlenmiştir.

Trelleborg Sealing Solutions, süreçlerin kalitesini hedeflere ulaşılmasıyla değerlendirir. Hedefler yıllık olarak belirlenir ve kısmi hedeflerle bunlara ulaşılması düzenli olarak kontrol edilir. Bu amaçla, aşağıdaki özellik değerleri değerlendirilir:

  • Satış hedefleri: Satış hacmi ve brüt kar.
  • Lojistik hedefleri: Üreticiden müşteriye teslimlerin dakikliği.
  • Ürün kalitesi: Malların alınmasını takiben gerçekleştirilen testlerin sonucu Şikayet indeksi.
  • Müşteri tatmini: Hizmet, Süre sonu tarihlerine uymak, Kalite

"Bizim için en büyük tehlike, hedeflerimizi çok yüksek belirleyip, sonra onlara ulaşamamak değil, hedeflerimizi çok küçük belirleyip, omlara ulaşmamızdır."

Karl Pilsl (*1948) ABD'de yaşayan, Avusturyalı ekonomi gazetecisi, işadamı ve pazar araştırmacısı.

Kalite İlkeleri

Pazar odaklı kalite

Trelleborg Sealing Solutions, küresel pazarlarda lider bir konuma ulaşma çabası içindedir ve bu hedefe ulaşmak için gerekli araçları kullanacaktır. Şirket ayrıca yenilikle ve ürün ve hizmetlerinin sürekli olarak iyileştirilmesiyle ilgili itibarını korumayı da amaçlamaktadır.

Hedef, pazarın kalite liderliğini ele geçirmektir.

Sıralama - odaklı kalite

Trelleborg Sealing Solutions, herhangi bir anda, uygun bir kuruluşa, müşterilerinin ihtiyaçlarını sonuna kadar belirlemeleri, optimum çözümler tanımlamaları, en son mühendislik düzeyine karşılık gelen geniş bir ürün yelpazesi sunmaları ve tüm bunları kalite standardına uygun olarak geliştirmeleri, üretmeleri ve ticarileştirmeleri konusunda yardımcı olacaktır.

Burada hedef, müşteri odaklı bir yapı geliştirmektir.

Müşteri tatmin

Trelleborg Sealing Solutions, müşterinin kalıcı tatmininin, yalnızca ekonomik ve teknik açıdan, müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak ürün ve hizmetler sunmamız durumunda mümkün olacağını anlar.

Müşterilerimizin tatmini, gözden geçirilir ve değerlendirilir.