Araştırma ve Geliştirme - Trelleborg

 Araştırma ve Geliştirme

Geleceğin sızdırmazlık çözümlerine adanmışlık

Geleceğe yönelik ihtiyaçları karşılayacak doğru ürün ve malzemelere sahip olmak için Trelleborg Sealing Solutions araştırma ve geliştirme konusuna yoğun yatırımlar yapmaktadır. Bridgewater (İngiltere), Helsingør (Danimarka), Malta, Stuttgart (Almanya), Shanghai (Çin), Kalmar (İsveç) Fort Wayne ve Northville (ABD) bulunan yedi mükemmellik merkezi, malzeme ve ürün geliştirme konusunda süregelen programlar yürütmektedirler.

Gelişmiş malzeme formülasyonu

2.000'den fazla benzersiz formülasyon barındıran veritabanımız, sıcaklıkların aşırı, ortamların agresif, basınçların yüksek ve standartların sıkı olduğu zorlu ortamlarda sınıfında en iyi bileşimleri içerir.
Tescilli malzemeler Turel® elastomerleri, Isolast® perfloraelastomerleri, Turcon® PTFE bazlı malzemeleri, Zurcon® poliüretanları ve sızdırmazlık malzemelerimiz olan Turcite®, Orkot® ve HiMod®'u içerir.

Benzersiz yenilikçi sızdırmazlık ürünleri

Trelleborg Sealing Solutions'ın ürünleri, çoğu sektör standardı haline gelmiş, çığır açan ürünlerdir. Tescilli ürünlerimiz AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® ve orijinal metal O-Halka olan Wills Rings®'i içerir.

Sonlu Eleman Analizi ve diğer ileri teknolojilerin yardımıyla, müşteriye özel koşulları karşılamak amacıyla özel tasarımlar üretilir. Gerekirse, bu sızdırmazlar toplu üretimden önce, Trelleborg Sealing Solutions laboratuarları tarafından kısa ve uzun vadeli testlerden geçirilir.

Otomotiv Test Ekipmanı

Çalışma stresi sırasında amortisörler üzerinde bir etkisi olan faktörleri simule etmek için özel bir test standı. Takılmış olan amortisör çeşitli birleştirilmiş frekanslarla harekete geçirilir. Sızdırmazların davranışı, müşterinin talep ettiği çalışma süresi boyunca araştırılır.

Teknik Veriler

 • Piston Kolu Çapı 0 - 50 mm / 0 - 1,96 inç
 • Piston Kolu Hızı 0,002 - 4,0 mm/s / 0,0066 - 13,12 ft/s
 • Test Sıvısı HLP46, Otomotiv Sıvıları
 • Strok Uzunluğu 200 mm / 7,87 inç
 • Yağ Sıcaklığı +25 - +110 °C / +77 - +230 °F
 • Sönümlendirici Gücü 25 kN 

Ölçülebilir

 • Sızıntı
 • Sürtünme
 • Basınç
 • Yağ Sıcaklığı
 • Strok Uzunluğu
 • Piston Kolu Hızı
 • Sönümlendirici Gücü 

Düşük Sıcaklık Testi

Hazne eksiksiz bir hidrolik silindiri alacak şekilde tasarlanmıştır. Amacı, düşük sıcaklıkların bir silindirin ve takılmış olan sızdırmazların çalışma performansı üzerindeki etkisini incelemek.

Teknik Veriler

 • Şaft Çapı 36 ve 40 mm / 1,41 ve 1,57 inç
 • Şaft Hızı 0 - 0,2 m/s / 0 - 0,65 ft/s
 • Test Sıvısı Aeroshell Fluid 4
 • Basınç 0 - 15 MPa / 0 - 2175 psi
 • Yağ Sıcaklığı -25 °C / -13 °F
 • Merkezden dışarı 0,3 mm / 0,0118 inçe kadar 

 Ölçülebilir

 • Sızıntı
 • Basınç
 • Şaft Hızı
 • Yağ Sıcaklığı
 • Döngü Sayısı 

Yağ Sızdırmazı Dayanıklılık Testi

Maksimum 16 radyal yağ sızdırmazı alabilecek şekilde tasarlanmış 2 x 4 hazneli test standı. Bu test standının amacı, sıcaklık, dönme frekansı ve diğer parametreler ile tüm sistemin eğimi / aralığı vs. altında, ROS'nin çalışma performansını incelemektir.

Teknik Veriler

 • Şaft Çapı 20 - 80 mm / 0,787 - 3,149 inç
 • Şaft Hızı 8,000 / 16,000 rpm
 • Test Sıvısı HLP46
 • Basınç 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
 • Yağ Sıcaklığı +25 - +80 (+120) °C / +77 - +176 (+248) °F 

Ölçülebilir

 • Sızıntı
 • Basınç
 • Yağ Sıcaklığı
 • Yüzey Sıcaklığı
 • Frekans

Piston Kolu Sızdırmazı Test Ekipmanı

Piston kolu sızdırmazlarının incelenmesi için bir başka test standı. Ancak, bu ekipman içerisine yerleştirilmiş kalıcı test odası yoktur. Sızdırmazlar müşteriler tarafından sağlanan neredeyse tüm silindir tiplerinde test edilebilirler. Test silindirlerinin harekete geçirilmesi, merkezi olarak ayarlanmış tahrik silindiri tarafından da gerçekleştirilir.

Teknik Veriler

 • Piston Kolu Çapı 17 - 50 mm / 0,669 - 1,968 inç
 • Piston Kolu Hızı 0,001 - 0,4 mm/s / 0,003 - 1,312 ft/s
 • Test Sıvısı HLP46
 • Basınç 0 - 20 MPa / 0 - 2900 psi
 • Strok Uzunluğu 0 - 250 mm / 0 - 9,842 inç
 • Yağ Sıcaklığı +25 - +80 °C / +77 - +176 °F 

Ölçülebilir

 • Sızıntı
 • Sürtünme
 • Basınç
 • Piston Kolu Hızı
 • Yağ Sıcaklığı
 • Strok Uzunluğu 

Çekme Test Ekipmanı

Belirli uzamaya tabi çekme stresi değerlerinin veya test örneklerinin ya da malzemelerin uzamasını belirlemek için genel bir test standı. Bu test standı, silindirlere takılmış sızdırmazların temas yüzeyinde meydana gelen sürtünme güçlerini belirlemek için de kullanılabilir (bu test için silindirler çalışır durumda değildir.)

 Teknik Veriler

 • Piston Kolu Hızı 0 - 0,1 m/s / 0 - 0,328 ft/s
 • Basınç 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
 • Strok Uzunluğu 500 mm / 19,685 inç
 • Sönümlendirici Gücü 10 kN 

 Ölçülebilir

 • Sürtünme
 • Strok Uzunluğu
 • Siston Kolu Hızı 

Silici Test Ekipmanı

Test ile, sıyırıcıların tanımlı koşullarda bir hidrolik sisteme girerek harici olarak uygulanan tozun / kirin bir hidrolik sisteme sızmasını engelleme becerileri ölçülür. Sisteme girmiş olan yabancı parçacıklar, çizimin ortasında görülebilecek pleksiglas kaplarda toplanır. Bu kaplarda bulunan yağ, bu kirlilikler açısından analiz edilir / incelenir.

Teknik Veriler

 • Piston Kolu Çapı 0 - 50 mm / 0 - 1,968 inç
 • Piston Kolu Hızı 0 - 0,5 mm/s / 0 - 0,001 ft/s
 • Test Sıvısı HLP46 ve Arizona Dust
 • Basınç 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
 • Strok Uzunluğu 200 mm / 7,874 inç
 • Piston Kolu Saptırması 0 - 0,5 mm / 0 - 0,0197 inç
 • Yağ Sıcaklığı +25 - +50 °C / +77 - +122 °F 

Kum Parçacıklarının Ölçülebilir

 • Boyutu ve Miktarı
 • Piston Kolu Saptırması
 • Basıncı 

Wiper Test Rig

Test stand to determine the capability of scrapers to block dust / dirt, that has been applied externally under defined conditions, from infiltrating into a hydraulic system. The foreign particles that have intruded into the system are collected in the plexiglass receptacles which may be seen in the center of the illustration. The oil contained in these receptacles is analyzed / examined for these impurities.

Technical Data
 • Rod Diameter 0 - 50 mm / 0 - 1.968 inch
 • Rod Velocity 0 - 0.5 mm/s / 0 - 0.001 ft/s
 • Test Fluid HLP46 & Arizona Dust
 • Pressure 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
 • Stroke Length 200 mm / 7.874 inch
 • Rod Deflection 0 - 0.5 mm / 0 - 0.0197 inch
 • Oil Temperature +25 to +50 °C / +77 to +122 °F
Measurable
 • Size & Amount of Sand Particles
 • Rod Deflection
 • Pressure

Test ve Geliştirme

Aşağıdaki resimler, Poliüretan (PU) sızdırmazlık çözümleri alanında kalite, performans ve etkinlik olmasını sağlamak amacıyla, Trelleborg'un polimer laboratuarı tarafından kullanılan süreçleri vurgular.
DIN ISO 48'e göre mikro-sertlik IRHD
DIN 53508 ve ISO 1817'ye göre çeşitli ortamlarla uyumluluk
Termogravimetrik analiz, VDA 675135'e uygun
Müşteri spesifikasyonlarına göre malzeme geliştirme
DIN 53545'e göre TR noktası
TBS-00036'ya göre TR10 noktası

Ürüne Geliştirme

Trelleborg Sealing Solutions standart ürün yelpazesindeki ürünler, çok çeşitli uygulamalara uygundur. Gereklilikler her zaman mevcut sızdırmazlık çözümleri ile karşılanamadığından, Ürün Geliştirme ekibimiz, basit bir sızdırmazlık elemanından entegre özelliklere sahip çok bileşenli bir parçaya kadar, özel çözümler oluşturabilir.

Trelleborg çözüm oluşturabilir

Üretim teknolojisinde geniş bir malzeme ve seçenek çeşitliliği, Trelleborg Sealing Solutions ürün geliştirme çalışmalarının temelini oluşturur. Modern geliştirme metodolojisinin simülasyon ve deneme deneyimi ile etkileşimi, özel yapım ürünlerin geliştirilmesine yol açar.

Eldeki görev için ister dayanıklı yüksek basınçlı sızdırmazlar veya hassas havalandırma valfları, isterse de düşük sürtünmeli amortisör sızdırmazları veya kararlı toz sıyırıcılar gereksin, Trelleborg Sealing Solutions Ürün Geliştirme Bölümü, müşteri için olası en iyi ürünü sağlayan özel çözümler sunar.
 

Poliüretanın Geliştirilmesi

2001 yılında Poliürettan (PU) Laboratuarının kurulmasıyla, Trelleborg Sealing Solutions bu malzeme grubunun dinamik sızdırmazlık teknolojisi açısından önemini açıklığa kavuşturmuş oldu. O tarihten bu yana, PU geliştirme alanındaki etkinliğimizi ve performansımızı artırabildik.

Şu anda, müşterilerimize şunları sunabiliyoruz:

 • Standart ürünlerimizin performansını artırmak için spesifik malzemelerden seçilmiş bir kombinasyon
 • Özel PU formülasyonları gibi, müşterinin gerekliliklerine odaklanmış geliştirme
 • Poliüretan Laboratuarımızda yüksek performanslı malzemelerin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tüm süreçler ve kaynaklar:
 1. Düzenlenmiş sıcaklık kontrolü seçeneğine sahip, kimyasal işlem reaktörü - pre-polimer oluşumunda kullanılmak üzere
 2. Yüksek hızlı bir karıştırıcı ile donatılmış, çapraz bağlantı istasyonu - Pre-polimerin çapraz bağlantı ajanıyla karıştırılması için
 3. Sıcaklık kontrollü döküm plakası - Karışımın katılaşmasına yardımcı olması için
 4. Yarı işlenmiş PU malzemesini öğütmek için ufalama makinesi
 5. Laboratuar araştırması için kullanılan prototiplerin ve test örneklerinin seriye-özdeş fabrikasyonu için özel tasarlanmış araçlar
 6. Kalite Güvencesi ve süreç uyumluluk araştırmaları için ek yazılım seçenekleri içeren seri üretimde kullanılan makineyle aynı olan bir enjeksiyon-kalıplama makinesi.
 7. Uzun yıllara dayanan deneyime sahip yüksek nitelikli personel
 • Göreve uyarlanmış moleküler yapılar oluşturarak, yarı endüstriyel bir ölçekte, kimyasal, fiziksel tribolojik ve mekanik özelliklerine dayanarak, termoplastik poliüretanlar (TPU'lar) üretebiliriz.
 • Üç temel bileşen olan izosiyanat, poliol ve çapraz bağlantı ajanı, kimyasal sentez sırasında dikkatli bir şekilde çeşitlendirilir. Bazı vakalarda katkılar da eklenir

Bu üç bileşenle, şunları etkileyebiliriz:

 • Sönümlendirme özellikleri
 • Kalıcı set
 • Sertlik
 • Young katsayısı
 • Ekstrüzyona karşı direnç
 • Yüksek ve düşük sıcaklıklarda davranış
 • Kimyasal direnç
 • Aşınma davranışı

Malzeme testlerinin formülasyonları ve ölçüm değerleri hassas bir şekilde kaydedilir. Örneğin; Sonlu Eleman Analizi (FEM) hesaplama sistemimizi uygulayarak, çekme testlerinden türetilmiş stress-uzama-eğrilerini oluşturabiliriz. Böylece, öntanımlı parça geometrisine dayanarak, optimum malzemeyle ilgili sonuçlar çıkarabilmek amacıyla, belirli kriterler için sızdırmazlık davranışını simüle edebiliriz.

İyileştirilmiş TPU'ların geleceğe yönelik nesilleri genellikle aşağıdaki uygulama alanlarında bulunabilir:

 • Pnömatik ve hidroliklerde kullanılan piston kollarının ve pistonların sızdırmazları
 • Sıyırıcı elemanlar
 • Döner sızdırmazlar
 • Valflar
 • Özellikle çok işlevli özellikte, mühendislikte kullanılan işlenmiş parçalar 

 

PTFE Geliştirme

Vizyonumuz

Sektörümüz içinde Politetrafloroetilen (PTFE) bazlı malzemeler alanında dünyanın en iyi şirketi haline gelmek

Araştırma alanlarımız

 • Temel PTFE fiziği
 • İşleme etkisi
 • Diğer işleme faaliyetleri
 • Üretim yöntemleri
 • PTFE malzemelerinin standartlaştırılması
 • Yeni malzemelerin geliştirilmesi ve mevcut PTFE bazlı malzemelerin iyileştirilmesi

Tesislerimiz

 • Malzeme laboratuarı
 • Isıl Analiz Cihazları
 • Test yatağı

Malzeme Laboratuvarı

Trelleborg Sealing Solutions'da Politetrafloroetilen (PTFE) malzemeye ait en son yenilikleri test ettiğimiz cihazlardan bazıları:

 • Spesifik Yerçekimi (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
 • Ekstensometreli ve sıcaklık kabinli iki instron 5566 çekme test aleti 200 N - 10 kN arasında yük hücreleri. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)Bilye Batırma Sertliği (DIN 53456, ISO 2039)
 • Destek D ve Mikro sertlik test aleti (ASTM 2240 and DIN ISO 48)
 • Yük altında deformasyon ASTM D 621
 • ASTM D 621'e göre sürünme
 • Nem Analizörü, PTFE'lerin ve dolguların nem içeriği
 • Parçacık boyutu dağıtımının lazer difraksiyon belirlemesi
 • Dijital işleme özellikli mikroskoplar

Isıl Analiz

Trelleborg Sealing Solutions'da Politetrafloroetilen (PTFE) malzemeye ait en son yenilikleri test ettiğimiz cihazlardan bazıları:

 • Diferansiyel Tarama Kalorimetreleri (DSC), TA araçları DSC 2910 ve DSC 2920
 • Dinamik Mekanik Analiz (DMA), TA araçları DMA 2980
 • Termogravimetrik Analizör (TGA), TA araçları HiRes 2950 TGA